Tuesday, June 17, 2003

مــُـشــخــصــات امـــام زمـــان

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


« شــجـاع الــدیــن شــفــا » : پـس از هــزاروچــهــارصـــد ســـال


امـــــام زمــانـــی کـــه ســاخــتـه و پــرداخـــتــه دکــانــداران دیــن اســت چــه مــشــخــصــاتــی دارد ؟
امام زمان و غیبت او افسانه ای است که دکانداران دین برای سلطه گری خود ساخته و پرداخته اند .


• مـُـلایان شیعه با استناد به یک وکالت نامهً مجعول از صاحب زمان خود را جانشین او معرفی کردند و اختیار جان و مال شیعیان را در دست گرفتند.
• از یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان ، تنها شش در صد که شیعه اثنی عشری است به وجود امام زمان اعتقاد دارد .


مــُـشــخــصــات امـــام زمـــان


ولی برای خوانندگانی که فقط خواستار اطلاعاتی کلی هستند میتوانم بصورتی خلاصه توضیح بدهم که طبق داستان بسیار جالبی که به شیوهً
« کـُـنت دو مــونــت کریستو » جهان غرب یا « امیرارسلان نامدار » ایران خودمان ، منتها این بار با امضای پیامبر اسلام و یازده تن ائمهً اطهار ، از طریق روایاتی بسیار موثق ، در بحارالانوار نقل شده است . این امام دواردهم از مادری بنام " ملیکه " زاده میشود که نواده قیصر روم و در عین حال از تبار شمعون الصفا حواری حضرت عیسی مسیح و شمعون الصفا و کلیه حواریون دیگر عیسی را در کنار محمد بن عبدالله و علی بن ابیطالب و گروهی از صحابه آنان در خواب می بیند و متوجه میشود که به منظور خواستگاری او برای امام حسن عسگری به دیار روم آمده اند ، و چون عیسی و شمعون الصفا به این زناشوئی رضایت میدهند . حضرت محمد شخصا" خطبه ازدواج را قرائت میکند و عقد جاری میشود ولی " ملیکه " که بخاطر نا مسلمان بودن پدر و پدر بزرگش جرات بازگو کردن این خواب را برای آنان ندارد ، ترتیبی میدهد که در جنگ رومیان با مسلمانان به اسارت مسلمین درآید و بصورت کنیزی ناشناخته برای فروش در بازار سامره به بغداد فرستاده شود تا در آنجا طبق آنچه در خواب بدو گفته شده بود توسط مباشر خاص امام علی النقی خریده شود و به نزد امام رود و به دیدار شوهر آینده اش توفیق یابد.

در سامره ، این بانو که " نرجس خاتون " ( نرگس ) نام میکیرد ، پس از نه ماه بی آنکه نشان بارداری در او دیده شده باشد از طریق ران راست و نه از مجرای رحم خود فرزندی به جهان میآورد که همان وقت توسط مـُـرغی که از آسمان فرود آمده است به محل ناشناسی برده میشود تا بعداز آن هر چهل روز یکبار او را باز گرداند تا پدر و مادرش با او تجدید دیدار کنند ،
« امام عسگری » به عمه خود توضیح میدهد که این مرغ همان روح القدس است که پیش از آن مادر " حضرت موسی " نیز فرزند نوزاد خود را به او سپرده بود .
مشخصات جسمانی این نوزاد به نقل قول از خود پیامبر اسلام ، توسط شیخ صدوق ، فقیه اعظم جهان تشیع ، دقیقا" معین شده است :
" حضرت رسول الله فرمود که « مهدی موعود » مردی از اولاد من است که رنگ پوست عرب و اندام بنی اسرائیل دارد و وسط بینی او برآمده و شکمش فربه و رانهایش پر گوشت است با خالی در ران راست، و در سمت راست رخسارش نیز خال سیاهی است و میان دندانهای ثنایایاش باز است "


شجاع الدین شفا در گفتگوئی به مناسبت انتشار کتاب « پس از هزارو چهارصد سال »
:::::::::::::::::::::::

ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »
::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home