Tuesday, June 10, 2003

ثروت حاکمان

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


بـــا مــوروثــی شــــدن خــلافـــــت و امـــامــت اســاس ایـــــدئــولـــوژیــک اســـلام مــحـمــد فــرو ریـخـــــت.

امام زمان و غیبت او افسانه ای است که دکانداران دین برای سلطه گری خود ساخته و پرداخته اند .ثـــــــروت حــــاکـــــمـــــــانپارسایی و وارستگی این بهشتیان نیز در عمل چنین از کار درآمد که دست کم هفت نفرشان در مقام بزرگترین ثروتمندان جهان اسلام از دنیا رفتند ،
در حالی که تا پیش از " بهشتی شدن " آه در بساط نداشتند ، ماترک « زبیربن عمام » ، پسر عموی محمد و برادر زادهً خدیجه که از جانب پیامبر
" حواری خاص " نامیده شده بود ، پس از مرگش بین 35 تا 50 میلیون درهم نقد ، به اضافهً هزار غلام و هزار کنیز و یکصد پارچه مستغلات و املاک در مدینه و بصره و کوفه و اسکندریه تعیین شد .
ماترک « طلحه بن عبدالله » مستغلاتی به بهای 30 میلیون درهم به اضافهً صد کیسه در بسته هر کدام شامل سه قنطار زر ناب به بهای سی هزار دینار طلا بود .
« عبدالرحمن عوف » آن اندازه ثروت اندوخته بود که پیش از مرگ سی هزار برده را آزاد کرد .
« ابوعبیده امین » که در هنگام مسلمان شدن هیچ ثروتی نداشت ، هنگام مرگ یکی از ده ثروتمند اول همهً عربستان بود .
« عـُـثــمان » خلیفهً سوم و داماد محمد که به مناسبت ازدواج با دو دختر پیامبر " ذوالنورین " لقب گرفته بود ، از اموال بیت المال یکجا چهار میلیون دینار به مروان بن حکم و نود و شش میلیون درهم به ابوسفیان پدر معاویه که هر دو از نزدیکان او بودند بخشید ، چند میلیون درهم نیز به حساب شخصی خودش برداشت کرد ، با اینهمه رسواترین جلوهً این ثروت اندوزی را در نزد " سعد بن ابی وقاص " میتوان جست که از جانب محمد " شهسوار اسلام " نام گرفته بود و هم او بود که ظاهرا" عدالت و مساوات اسلامی را با شمشیر بادیه نشینان خود برای ایرانیان به ارمغان آورد ، ولی او اولین کار خودش این بود که از اموال غارتی تیسفون صدهزار دینار طلا و دو کرور درهم نقره برای شخص خودش برداشت و با قسمتی از آن کاخی چنان مجلل در نزدیکی کوفه برای خود ساخت که آنرا مداین ثانی نامیدند طبق محاسبه جرجی زیدان ،

هرکدام از این پارسایان بهشتی در تطبیق با نرخهای امروزی از ثروت راکفلر فراتر میرفت .
احتمالا" خود محمد نیز بر این عطش سودجوئی پیروانش آگاه بود . زیرا در آخرین آیهً سورهً جمعه در قرآن خطاب بدو آمده است که :
" .... اینان چون منفعتی ببینند ترا در حال نماز تنها خواهند گذاشت و به طرف آن خواهند رفت " .


گفتگوئی با « شـــجــــاع الـــدیــــــــن شـــفـــــا » - مناسبت انتشار کتاب { پس از هزاروچهارصد سال }

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home