Thursday, December 23, 2010


دشمن اصلی آزادی "اســلام" است


ماریو فارگاس یوسا
برنده جایزه نوبل ادبیات 2010این افراط-گرایان [جهاد-گران مسلمان] بسیار خطرناک هستند، این [مجاهدین] آمادگی دارند همه چیز خود را در این راه [جهاد – شریعت اسلام] و برای تحقق اهداف خود از دست بدهند. بنابراین ما باید بیاموزیم که چگونه از خودمان دفاع کنیم تا به آنان اجازه ندهیم که وارد جوامع ما بشوند.
[جهاد-گران] متعصب و بسیار افراطی که خواهان از بین بردن فرهنگ و همه چیز غرب هستند و معتقدند که در برابر این کار به بهشت خواهند رفت.

"ماریو فارگاس یوسا"، نويسنده و ادیب سرشناس از کشور پـُرو که جایزه نوبل ادبیات سال 2010 میلادی را به خود اختصاص داد، در یک سمینار بین المللی در شهر سانتیاگو، دیدگاه خود در مورد "اسلام" را این-گونه باز-گو کردند:

امروزه "اسلام"، جای کمونیسم را گرفته و به دشمن اصلی و اول دموکراسی تبدیل شده است!؟

فرهنگ آزادی همچنان دشمنانی دارد. از مهم ترین دشمنان خطرناک این فرهنگ در عصر حاضر اسلامیون اصول-گرا هستند که جای کمونیسم را گرفته و به دشمن اصلی دموکراسی و آزادی تبدیل شده-اند!
البته افراطی-گرایی اسلامی هنوز به قدرتی که اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت نرسیده اما در حال حاضر یک تهدید واقعی است زیرا دارای جنگ-جویانی [جهاد-گران] متعصب و بسیار افراطی است که خواهان از بین بردن فرهنگ و همه چیز غرب هستند و معتقدند که در برابر این کار به بهشت خواهند رفت.

علت اینکه می گویم این افراط-گرایان [جهاد-گران مسلمان] بسیار خطرناک هستند این است که آمادگی دارند همه چیز خود را در این راه [جهاد – شریعت اسلام] و برای تحقق اهداف خود از دست بدهند. بنابراین ما باید بیاموزیم که چگونه از خودمان دفاع کنیم تا به آنان اجازه ندهیم که وارد جوامع ما بشوند و ترس و وحشت را در دل مؤسسات [سازمان-های] ما که برای تحقق آزادی تلاش می کنند، بیاندازند.

Labels:

1 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Friday, 24 December, 2010, Anonymous چراغ مطالعه نـوشتـه...

با درود
اگر امکان تبادل لینک وجود دارد به من خبر بدهید.
با تشکر

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home