Saturday, October 29, 2005

بيـــداد استبــداد


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
::. مـيـرفـطـروس .::


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

بیان اندیشه در ایران جرم جنایی است

کانون وب لاگ نویسان ایران ( پن لاگ ) :
احمد سراجی وب لاگ نویس تبریزی سی ضربه شلاق می خورد و به یک سال زندان محکوم می شود. جرم : انتقاد از استبداد. وب لاگ نویسی.
امید شیخان باید یک سال در زندان بماند و شلاق هم بخورد. جرم : ارتکاب جرایم اینترنتی، بخوان نوشتن وب لاگ.
مجتبی سمیعی نژاد هم چنان در زندان به سر می برد. او پس از تحمل آزار و شکنجه باید دو سال از بهترین دوران جوانی خود را پشت میله ها بگذراند. جرم : هم دردی با مردم. آزاد اندیشی و صد البته نوشتن وب لاگ.
فرید مدرسی و حسین عبدالله پور روزنامه نگاران قمی به نود و یک روز حبس محکوم می شوند. جرم : توهین به رئیس جمهور سابق (خاتمی) و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه بدتر وب لاگ نویسی.
این سیاهه را می توان ادامه داد.
در ایران دستگیری، آزار و شکنجه و زندانی کردن افراد به جرم فکر کردن ، سرباز ایستادن ندارد. اگر نوشتن وب لاگ و بیان آزاد افکار و عقاید در بسیاری از نقاط جهان ، صلح آمیزترین شکل مبارزه سیاسی است، این عمل در ایران جرم جنایی محسوب می شود.
کانون وب لاگ نویسان ایران احکام نفرت انگیز قرون وسطایی را به شدت محکوم می کند و از تمام وجدان های آزادی بشری و ارگان های دفاع از حقوق بشر می خواهد که به یاری زندانیان سیاسی ایران برخیزند و لگد مالی ابتدایی ترین حقوق انسان در ایران را محکوم کنند.
ما خواستار فرستادن هیئتی از سوی سازمان عفو بین الملل برای ملاقات با وب لاگ نویسان و زندانیان سیاسی دربند و بررسی پرونده آنان و فشار بر رژیم جمهوری اسلامی ایران برای آزادی آنها هستیم.
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


از آنچه که ما نيستيم

مگر می شود عدّه ای قدرت پرست و جاه طلب و خونريز بيايند سراسر يک جامعه را در قبضه ی شمشير زورگويی و خونريز خود بگيرند و هر روز و هر شب به سرکوب و پايمالی و تحقير و نابودی و خسارت و تحميق مردم و سرزمين ما اقدام کنند، بعدش من بيايم خودم را به نديدن و نفهمی بزنم و بگويم که من، استاد فلان دانشگاه هستم و کارم تحقيق علمي! می باشد و وقتی برای سياست ندارم؟ مگر می شود؟ مگر می شود?

تاريخ اجتماعی و سياسی سرزمين ما، رسوا نامه ی « دزدان حقّ به جانب » می باشد. به همين سبب، من پيش از آنکه در فکر « سيستم کشور داری ايده آل » باشم، ترجيح می دهم از به « قدرت رسيدن و استحکام و استمرار نيروهای مستبد و ديکتاتور رفتار » جلوگيری کنم؛ زيرا نيرويی را که برای ممانعت از « قدرتپرستان نالايق » به کار می بندم، صدها برابر خيلی کمتر خواهد بود از نيرويی که مجبور شوم برای سرنگونی آنها به کار ببرم.
آريابرزن زاگرسی - ادامـــه[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

سانسور اندیشه و آگاهی در ایران بیداد می کند

یکی از روش های دور زدن سیستم فیلتر ایران

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ

راهنمایی جهت آموزش روش های دورزدن سیستم فیلترینگ ایران - [+]
اگر تیغ سانسور تا کنون بر گردن روزنامه ها و نشر کتاب حاکم بود، امروز گریبان گیر اینترنت هم شده است. رشد و توسعه روزافزون اینترنت در چند سال اخیر و نقش گسترده آن در پراکندن خبر و آگاهی و آزادی بیان و عقیده، ترس سنگینی بر دل نظام های استبدادی افکنده است. [+] ادامـــه

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نـــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home