Saturday, October 08, 2005

بـه نـام زنــدگی و خــرد


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

نامه عمر به يزد گــرد سـوم ساساني و پاسخ يزد گــرد به آن

شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید، شما فرزندان خدا را گردن می زنید، اسرای جنگی را می کشید، به زنها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را میدزدید و اموال آنها را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با اینهمه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟
ادامــهً نامـــه[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

نـگـاه کاوهً آهنــگــر به بـُمـبُ اله و مرده خور ها[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
چاه هائی که به جای آب به پول رسيده

وجب به وجب خطه‌ی خلیج فارس و کشورهای روی نفت خوابیده را بگردید؛ آیا یک چاه بابرکت‌تر و بی‌دردسرتر از چاه‌های جمکران پیدا می‌کنید؟
موضع سکولارها و لائیک‌ها هم بابت این دست امور، روشن است. اما در این میان نوک سئوالم از روشنفکران دینی است که آیا با چنین پندارهایی بنای اداره‌ی کشور را دارند؟ واقعا اگر حتی در پس ِپس ِذهن، در آن کنج خیال‌خانه‌تان، به "اجنه" و حضور نیروهای فوق طبیعی به ویژه در سیاست معتقد باشید، پس تفاوت بنیادین شما با آقای احمدی نژاد و رای دهندگان به او چیست؟
ادامه در وبلاگ "مـُختصـر" ماه منير رحيمی[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
بازار مرده خورها داغِ داغ است
شهر ري،(امامزاده عبدُالعظيم) هر سال ۵ ميليون زائر دارد

آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني، سالانه بيش از پنج ميليون زائر از اقصي نقاط كشور و كشورهاي خارجي به اين شهرستان سفر مي‌كنند.
روزانه ‪ ۸۵۰‬مترمكعب فاضلاب خام تهران به شهرستان ري سرازير و هر روز هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬تن زباله در اين شهرستان دفن مي‌شود.[+]ادامــــــه

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home