Thursday, October 13, 2005

سفـــــر نامــهً


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

يك شب فراموش نشدنی در قطار تهران- مازندران

بوی الكل، دود ترياك- سهم من شد با حجاب
زندگی شبانه در قطار خود قصه ديگری است و حتما ديدنی و دانستنی. درحين عبور
از دالان واگن‌ها، از هركوپه يك بوئی بيرون می‌زند. از چرس و حشيش تا بوی انواع الكل‌های محلی و غير محلی. در چند كوپه هم بساط ترياك كشی پهن است. انواع منقل‌های همراه كه باور كنيد تنوع آنها اكنون در ايران بيشتر از تلفن همراه و كامپيوتر لب تاپ است به راه اند. با ذغال‌های خشك و كوچكی كه باندازه حبه قندهای بلژيكی قديمی است. برق آسا روشن می‌كنند و دود ترياك در راهروها می‌پيچد.

از تهويه در قطار خبری نيست و اگر هم باشد حريف اين دم و دود نيست. می‌گويند زمستان‌ها هم همين منقل‌ها كار سيستم از كارافتاده گرم كننده را در قطار می‌كند!
ادامهً [+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
مـُـعرفـی وبلاگ "تلخ نویسی های لقمانعلی" طناز قـُـمـی

یا صاحب الزمان: به ظهورت شتاب کن !!!

در یک مملکت اسلامی چه لزومی دارد که زنها بعد از این ساعت در سرکار باشند!
اصلن بگذارید تعارف را کنار بگذاریم مگر درصدر اسلام زنها تا ساعت 6 در اداره باقی می ماندند که الان بمانند! این اسلام« سوئدی» است که اجازه می دهد زنها بیش از این ساعت دراداره بمانند!
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ مـن مـسـلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home