Tuesday, December 14, 2004

دعــوا ســر لـحــاف مــــردم اســـت و بــــس !


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

آی مــردم! راز بقای حکومت مــُلا ها نه در قدرت، که در ضـعـف و پراکندگــی ماست!

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
سه شنبه 24 آذر 1383 – 14 دسامبر 2004 – پيک ايران + ايسنا
موسوي لاري وزير کشور: "در تهران 6 هزار كارتن خواب است"
وزير كشور ايران با اشاره به وجود حدود 6 هزار كارتن خواب در تهران گفت:
حدود 80 نفر از اين افراد به علت بي‌خانماني، بيكاري و اعتياد جان باخته‌اند؟!.
فقر، فساد، بی خانمانی، بيکاری، اعتياد، فحشا، سرقت، کودکان و زنان خيابانی،
دختران فراری و بينوايان کارتن خواب و... ثمرهً 26 سال حاکميت رژيم اسلامی است که برای مردم ايران به ارمغان آورده است!

مـُچ گيری! دروغگو کم حافظه ميشه، بويژه اگر بی سواد هم باشه!


سردار قدرت‌‏الله محمودي، مدير كل مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى تهران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مـُلاها « ايلنا» گفت:
" دو ميليون معتاد در كشور وجود دارد"! [آمار واقعی هميشه 10 برابر آمار حکومتی می باشد]
پاسدار قدرت الله يادآوری کرد:
"در شهر تهران حدود 5 هزار معتاد ولگرد كارتون خواب تزريقي، وجود دارد"؟!
[ يادآوری، ايران فقط تهران نيست!]
وی ادامه داد: در سال گذشته 1382، حدود چهار هزار و 296 نفر به دليل سوءمصرف مواد جان خود را از دست داده‌‏اند [بخوان خودکشی تدريجی کردند]؟!
در 9 ماههً اول سال جارى (1383) تا نيمه آذر ماه(83)، در اين مدت، حدود 48 هزار و 772 نفر در امر مواد مخدر دستگير شدند كه 302 نفر آنها زن بوده‌‏اند؟!
[مشخص نيست که اين پنجاه هزار نفر مصرف کننده بودند و يا فروشنده!؟؟؟]
سيصد نفر از قاچاقچيان دستگير شده مرد و 35 نفر آنها زن بودند؟!
همچنين 2 هزار و 350 مرد حمل كننده مواد مخدر و 27 زن نيز به همين جرم دستگير شده‌‏اند؟!

پاسدار قدرت الله گفت:
" در جريان پاكسازى 157 نقطه آلوده تهران، 49 هزار و 973 نفر دستگير شدند كه از اين تعداد 26 هزار و 56 نفر معتاد و 17 هزار و 791 نفر خرده فروش بوده‌‏اند".
خرده‌‏ فروشان مواد مخدر با حكم قضايى روانه زندان شدند!
و معتادان (26،056 نفر) نيز براى نگهدارى به اردوگاه قرچك ورامين فرستاده شدند؟!
در حاليکه سردار پاسدار متذکر شد: "ظرفيت اردوگاه قرچك ورامين تنها هزار نفر است "؟؟؟!!!

پاسدار قدرت الله محمودی(بخوان خالدبن وليد خليفه)
اعداد و ارقام آماری را اينگونه ارائه می دهد:
" تعداد کل دستگير شده ها در رابطه با مواد مخدر در 9 ماه اول سال 1383: 49،973 نفر
از اين تعداد 26،056 نفر معتاد و 17،791 نفر خرده فروش مواد می باشند!
جمع اين دو رقم می شود = 43،847 نفر، منهای 49،973 نفر کل دستگير شده ها،
باقيمانده می شود = 6،126 نفر، اين تعداد نه معتاد بوده اند و نه خرده فروش؟!!!
يا معتاد بوده اند و نبايد دستگير می شدند!
يا عمده فروش دانه دُرشت بوده اند که نبايد دستگير می شدند؟!

اين سردار رشيد اسلام ناب محمدی و امام زمانی با صغرا کبرا چيدن به هم و ارائهً اعداد و ارقام و آمار های بی سر وته که به خورد خبرنگار می دهد حرف اولش را آخر می زند:
وى افزود: نيروى انتظامى به همراه دستگاه قضايى و اداره زندان‌‏ها در خصوص جمع‌‏ آورى معتادان اقدام كرده اند، اما 14 ارگان ديگر كه به نوعى در بازپرورى معتادان نقش دارند، در آن زمينه كار موثرى انجام نداده‌‏اند.
بخوان که بيائيد همهً بودجه و اختيارات را بدهيد به دست ما، چرا؟ که ما بهتر می توانيم زير و رويش را بخوريم،
نتيجه گيری: طرح اين اعداد و ارقام و آمار ها توسط نهاد ها و سازمان های رنگ و وارنگ به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر در ايران که هر روز در روزی نامه های حکومتی مطرح می شوند، جنگ و جدال و دعوا مرافه های داخلی عوامل رژيم برای چپاول درآمد های نجومی حاصل از مواد مخدر می باشد و لا غير.
بابا! دعوا سر لحاف مردم است که می خواهند مــُلا خورش کنند! تمام.

منبع خبر [+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
مــيـرفــطــروس مــی گــويـــد:

امـام (پيشـوا) متعهـد نيست که هـمچون رئيس جمهـور آمريکا مطابـق ذوق و پسند مردم عـمل کـنـد زيرا– قــبلاً و فـطرتـاً– اکـثـريت مـردم جـامعـه، ناقـص و نـادان انـد.
او تـعـهـدی نـدارد که بــرای خـوشی، شـادی، رفـاه، سعـادت و نـيـک بـخـتی افـراد جامعه کـوشش کـنــد.
در نظر "امام، سعادت و شـادمـانی جامعـه، امـری فـرعی و حتی پـوچ و مسخـره می نمايـد.
او تنها متعهد است که هر چه زودتر جامعه را بسوی "کمال" رهبری کند،
حتی اگـر اين "کمال" به قـيمت رنج افـراد و عـليـرغـم ميل و اعـتقـاد آنان باشـد.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home