Wednesday, February 01, 2006

فــريـادرهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيم اسلامی، در وجه غالب و اساسی، نمايندهء يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامهء حکومت خود، به هر کارو جنايتی دست می زند.
::. مـيـرفـطـروس .::~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

راديو برابری تريبونی است برای درهم شکستن ديوار سانسور و اختناق، برای انعکاس طنين مبارزات کارگران و مزدبگيران، بيکاران، محرومان، زنان، مليتها، اقليتهای قومی و مذهبی جوانان و روشنفکران ايران که برای آزادی و برابری پيکار می کنند.
سايت راديــو برابری[+]
..........................
صــدای ايران در سـراسـر اروپـا
سايت راديــو آوای آشنـا[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


امام هاو امامزاده ها، مــردگان هيـچ کاره

داستان گريه و زاری به کُشتگان کـربـلا!!!
پس از آنکه رُخ داده از گريستن چه سود توانــد بـود؟!
يک داستانی را عنوان کردن و بزم های سوگواری بر پا گردانيدن ، گريستن و گريانيدن با خرد چه می سازد؟!
حسين بن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست کاری از پيش برد، ليکن مردانگی بسيار ستوده ای از خود نشان داد و آن اینکه زبونی ننموده ، کشته شدن خود و فرزندان و يارانش را از گردن گذاردن به " يـزيد " و " ابن زياد " بهتر دانسته ، مردانه پافشاری کرد و خود و پيروانش کشته گرديدند.
اين کار او بسيار ستوده بوده، ولی هر چه بوده، بوده؛ هزاروسيصد سال گريستن چه معنی دارد؟
به آن نمايش های بسيار بی خردانه مُحرم و صفر چه توان گفت؟!
از زبان احمد کسروی در کتاب " شيعيگـری " 1323 – 1944~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


به سايت سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی خوش آمديد[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


تصاویری از جنایت تازه ماموران رژیم اسلامی در زاهدان[+]

جنایت تازه ماموران حکومتی در زاهدان[+]
خبرجنايت توسط نيروهاي انتظامي در زاهدان بدین قرار است که سه نوجوان به اسامی عبداله نوتی زهی 15 ساله، روح اله نوتی زهی 16 ساله و مسعود شه بخش 18 ساله در تاریخ 2.11.84 سوار بر موتوری برای عیادت پسر عمویشان که در بیمارستان بستری است در حرکت بودند . بین ساعت 9 الی 10 شب در خیابان خرمشهر مقابل نمایشگاه اتومبیل قصر ، توسط نیروهای باصطلاح انتظامی ( بخوان ضد نظم و امنيت) ! که سوار بر ماشین پژو مشکی رنگی بودند از پشت بشدت به موتور آنان می زنند . هنگامی که این جوانان از روی موتور پرت و موتور نیز بر روی آنها می افتد ، جنایت کاران ضد انتظامی با سرعت از ماشین پیاده شده و به آنان تیر اندازی می کنند و سپس اجساد نیمه جان آنان را بر روی زمین کشانده و با ضربات قنداق تفنگ دهان و دندانهای آنان را خورد می کنند.[+]
....................
عکس روز[+]
....................
مردم ايران توسط گروه کوچکی از روحانيان به گروگان گرفته شده‌اند
• در ايران، کشورى که توسط گروه کوچکى از روحانيان به گروگان گرفته شده و رژيم اش مردم را سرکوب می‌کند. رژيم اين کشور، حامى تروريست‌هاى مناطقى از فلسطين و لبنان است، اين حمايت بايد متوقف شود. حکومت ايران با زياده طلبى‌هاى هسته‌اى‌اش خواست همه‌ی جهان را ناديده می‌گيرد و کشورهاى جهان نيز نبايد اجازه دهند که رژيم ايران به سلاح‌هاى هسته‌اى دست پيدا کند. آمريکا کماکان تلاش خواهد کرد که کشورهاى جهان را به مقابله با اين تهديدها فرا بخواند

• امشب اجازه دهيد که من مستقيماً با شهروندان ايران صحبت کنم: آمريکا به شما احترام می‌گذارد، و ما به کشور شما احترام مي‌گذاريم. ما حق شما را براى گزينش آينده خودتان و به دست آوردن آزادى گرامى می‌داريم
جورج بوش رئيس جمهور آمريکا[+]
......................
آمار زندانیان زندان اوین در طی 5 روز به بیش از دو برابر رسید
دسته های زندانی با چشماني بسته و با لباسهای مندرس وکارگری برای بازجویی به بندهای مختلف اعزام می گردند.[+]
......................
دستگیری و گروگانگیری جدید علیه کارگران شرکت واحد
ماموران حکومتی ساعت یک ربع به یک سحرگاه روز چهارشنبه ۱۲ بهمن به وقت محلی تهران، به منزل حسین شهسواری، عضو هئیت موسس و هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی حمله کرده و وی را به طرز وحشیانه دستگیر کردند.[+]
گزارش راديــو برابری[+]گوش کنید.
.....................
Tehran bus workers under attack - update
Hundreds of striking bus workers of the state-owned Vahed bus company are still in detention in Tehran today following the vicious attack by thousands of members of the security forces on their strike on Saturday 28th January.[+]
.....................
Tehran Bus Drivers To Stay Home on Friday
SMCCDI (Information Service) - Jan 30, 2006
Hundreds of "Tehran's Collective Bus Company" (TCBC) drivers, technicians and workers will stay home, this upcoming Friday, in order to protest against the brutal repression of their peaceful actions and the mistreatment of their colleagues and family members.[+]
....................
Islam and Iran[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~هـمـوطـن! مـا مـی تـوانيـم
چهارشنبه سـوری، اين جشن باستانی را بـه قيام ملی عليـه رژيـم اهـريمنی جـمهوری اسـلامی تبـديـل کنيــم.~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home