Friday, April 01, 2005

نيم نگاه


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
هموطن! اين ملا ها و گزمــه هايشان از ما ترسيدند، بيائيد خودمان را باور کنيم

نگاه فسيل های مسلمان به باورهای ايراني

بعداز مزخرفاتی که برای کم رنگ کردن مراسم جشن چهار شنبه سوری و جشن سال نو (نوروز)گفتند، حالا نوبت به سيزده بدر رسيده است!؟
نگاه سياهکارانِ مسلمان به جشن کُهن مردمی سيزده بدر:
محمدحسن پيراسته مدير كل محيط زيست استان تهران گفت:
روز سيزدهم فروردين ماه(؟)[سيزده بـــدر] به جاي اينكه براي مردم روز انس با طبيعت باشد روز عناد با طبيعت و تخريب آن است.
امسال مأموران گارد محيط زيست(؟)[بخوان مزدورانِ ضــدشورش و انصارِ حزب الله] در تمام مناطق طبيعي استان تهران مستقر هستند
به نقل از خبرگزاری حکومتی فارس [+]
×!:!×!:!×!:!×!:!×!:!×:!×
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران / سرويس: اجتماعي - محيط زيست
در آستانه 13 فروردين ماه روز طبيعت
آسمان تهران نيمه‌ابري با رگبار پراكنده(؟) در بعداز ظهر پيش‌ بيني شد!؟
اين مزدورانِ نانِ به نرخ روز خور حتی از گفتن نام (سيزده بــدر) وحشت دارند.
حتی برای خانه نشين کردن ما، دست به دامانِ امام زمان، نماز وحشت و دعای باران شده اند،
تا مانع شادی و نهايتاً جـمـع و نزديک شدن ما بيکديگرشوند.
به نقل از خبرگزاری حکومتی ايسنا [+]
×!:!×!:!×!:!×!:!×!:!×:!×
دولت نمی تواند سودجویان را کنترل کند!؟
آیت الله امینی امام جمعه مادام العمر قم وحشت زده در نماز دروغين جمع (امروز 12 فروردين 1384) به ساير همدستانش هشدار داد:
" در بازار اسلامی باید ظواهر(؟) شرعی رعایت شود و سرمایه گذاری در آن نباید با ربا صورت پذیرد [که فقط ربا خواری است و لا غير!]
خیانت و فریب نباید در بازار اسلامی باشد.[که هست] و با بی عدالتی و بی انصافی و گرانفروشی کلاه سر مردم نگذارند" [که ميگذارند].
به نقل از خبرگزاری حکومتی مهــر[+]
×!:!×!:!×!:!×!:!×!:!×:!×
امامی کاشانی امام جمعه شماره موقت تهران به روز سیزدهم فروردین(سيزده بــدر) اشاره کرد و گفت:"همه روزها روز خداست و هر روزی که لطف خدا شامل انسان شود، مبارک است" .
13یک عدد است و به تنهایی نحس و شوم نیست، بلکه روزی که خدا در آن روز به ما غضب کند روزی شوم و نحس خواهد بود [که آن روز برای مـُـلاها دور نيست]
به نقل از خبرگزاری حکومتی مهــــر [+]
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home