Saturday, March 26, 2005

روزمــرگی کارگران در ايرانِ اسلام زده

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

مـيـرفـطـروس
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
دستمزد كارگران در سال 1384
سفره‌‏هاي كارگري روز به روز بيشتر از گذشته رنگ مي‌‏بازند!؟

با دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار در سال 84 يك خانواده متوسط كارگري ماهيانه تنها مي‌‏تواند يك حلب روغن، 10 كيلو سيب زميني و 10 كيلو پياز مصرف كند.

با ماهي 122 هزار تومان مي‌‏توان روزانه 4 عدد نان و 1 گرم پنير و 1 گرم سبزي خريد!؟

چنانچه طرح تثبيت قيمت‌‏ها به خوبي اجرا شده و قيمت‌‏ها ثابت بمانند(؟)، كارگران مي‌‏توانند ماهيانه 4 بار استحمام كنند!؟

آنچه که در بالا خوانديد گزيدهً گزارشی از خبرگزاری حکومتی "ايلنا"[+] می باشد.
×!::!×::!×::!~::!~::!~::!×::!×::!×
در همين رابطه مقالهً زير ديدگاه نيروهای چپ ايران است که، مشخص نکرده اند مشگل عدم شکلگيری تشکيلات صنفی مدافع حقوقی کارگران متوجهً کدام يک از گروه های سياسی ايرانی می باشد؟ و چه کسانی سکوت کرده اند!؟
اگر شما توان سازمان دهی کارگران در شرايط کنونی کشور راداريد، منتظر چه هستيد!؟
رسوايى ! رسوايى و سكوت... چرا؟[+]
با اين دستمزد(ماهانه حداقل 122 هزار تومان) "نظام" رسميت داد كه قصد دارد كارگران را در سال آينده از گرسنگى هلاك كند، زيرا بر اساس آمارهاى رسمى مركز آمار ايران كه در آذرماه گذشته انتشار يافت، 120 هزار تومان مرز فقر مطلق، و خط فقر نسبى حدود 240 هزار تومان است. اين به معناى آن است كه با حقوق 122 هزار تومانى يك خانواده كارگرى قادر نيست حتى ابتدايى ترين و ضرورى ترين نيازهاى مادى روزمره خود را تامين كند.
~!~::~!~::~!~::~!~::~!~::~!~::~!~
قيمت عمده فروشی (کارتونی) مرغ يـخ زده کيلوئی 1450 تومن اعلام شد!؟ [+]
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
عيدي سال 84 به کارگران "اخـــراج"
ده‌‏ها نفر از كارگران ايران صدرا غافل‌‏گيرانه اخراج شدند!؟
به نقل از:تهران- خبرگزاري كار ايران[+]
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
خـيـابـان خـواب ها را بياد داشته باشيد
بسيارى از كارتن‌‏خواب‌‏ها كارگران شهرستانى هستند، كه روزها كار مي‌‏كنند و شب‌‏ها در خيابان‌‏ها مي‌‏خوابند!؟
خيابان‌خواب‌هاي تهران، تحصيلات دانشگاهي دارند!؟
هر روز جسد 12 معتاد در خيابان ها پيدا می‌شود!؟
ميانگين سنى كارتن خوابهاى تهران ۲۵ تا ۴۵ سال است
ماهانه 300 کودک در حرم امام رضا رها می شوند!؟
خيـابـان خـواب هـا به روايت تصــويـر[+]
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home