Thursday, January 13, 2005

در ايــران اســـلام زده بـــر مـــلــت چــــه مــی گــــذرد؟


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس»
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

ما ملّتی هستيم كه "آينده" را فدای "گذشته ناشاد" می كنيم!

.................................
"فحشا در پس حجاب"

کاری ديدنـــی از فيلم ساز ايرانی پناهندهً سياسی در سوئد خانم « ناهيد پرسن »
[+]"فحشا در پس حجاب"

.................................
«كليه» فوري فروشي
خبرگزاري (حــکــومــتــی) فارس:
اين روزها اگر از خيابان فرهنگ و يا ديگر مسيرهاي منتهي به دفتر انجمن بيماران كليوي گذر كرده باشيد، ديوارهايي را مي‌بينيد كه بر روي آنها، بخشهايي از بدن به حراج گذاشته شده است. ظاهراً برخي(!؟) - (قطعاً همهً آنها) -،
براي تامين هزينه‌هاي سنگين زندگي چاره‌اي جز فروش «كليه» نيافته اند.
به روايت تصوير، این عکس ها ديدنی است! [+]
..........................
پيام هائی از داخل ايران به هموطنان خارج نشين ارسالی به سايت پيک ايران
پنجشنبه 13 ژانويه 2005

مديران ناشايسته

راه حل نهايي براي رهايي از بي عدالتي ها در ايران ، فرار از آنها نيست. بلکه مقابله با بي عدالتي هاست وهيچ شخص ، گروه ويا کشوري به اندازه خودمان ، يعني آحاد ستم ديدگان ، دلسوز سرنوشت ايران نخواهد بود . تنها راه مبارزه با بي عدالتي عدم همکاري و اعتصابات فرا گير است. و تنها بعد از سرنگوني حکومت اسلامي و به محاکمه کشيدن دزدان و قاتلان بر اساس يک سيستم حقوقي دمکراتيک است که قانون و عدالت در کشور مستقر خواهد شد. و براي اين منظور ما نيازمند برنامه ريزي و اتحاد با يکديگر ميباشيم و بايد ايمان بياوريم به آنکه منافع شخصي ما در منافع عموم نهفته است. بهترين حالت براي حکومت مداران اسلامي در ايران همين است که مغزهاي متفکر و برنامه ريز از کشور خارج شوند و به کشورهاي ديگر پناهنده شوند، کشور هاي ديگري که ملايان و ثروتهاي باد آوره از سمت ايران را به فراريان ايراني ترجيح ميدهند، که با همين روش ملايان توانسته اند ساليان دراز مديران ناشايسته و بي سواد را در راس امور قرار دهند و ايران را به ورطه نابودي بکشانند. و بدانيم تا هنگامي که امور در دست مجرمين است اجراي عدالت به هيچ روشي غير از محاکمه مجرمين ممکن نيست.
..............................
گردش دسته جمعی

من يکی از دانشجويانِ ايرانی در اروپا هستم و با خبر شده ام که اخيرأ گروهی از مسئولينِ اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا به طورِ دسته جمعی به ايران سفر کرده اند تا در آستانه انتخابات رياست جمهور با چند نفر از مسئولينِ سياسی کشور ديدار کنند.
در حالی که مردمِ کشور با مشکلات اقتصادی زيادی روبرو هستند و همچين دانشجويانِ ايرانی در اروپا به دليل تاخير در پرداخت مقرری و شهريه دانشگاه هميشه با مشکل مواجه اند، معلوم نيست هزينهِ اين سفرِ چندين ميليون تومانی را کدام نهاد به عهده گرفته است!!!....
اين هم نمونه ديگری از ولخرجی های آقايان.....
يک دانشجو
.............................
حرف مردمبه نقل از نشرِيهً حکومتی خراسان
واقعا براي صدا و سيماي جمهوري اسلامي متاسفم که از وضعيت فرهنگي، اجتماعي و خصوصا اقتصادي اکثريت کشور بي‌اطلاع است و در اکثر فيلم و سريالهايي که پخش مي‌کند، تجملات بي‌حد و اندازه را نمايش مي‌دهد آيا مسئولان صدا و سيما مي‌دانند چند درصد مردم چنين امکاناتي را دارند يا مي‌توانند فراهم کنند؟، مگر برنامه‌هاي تلويزيون براي عده‌اي خاص تهيه مي‌شود؟ آيا اثرات مثبت و منفي برنامه‌هاي صدا و سيما بررسي مي‌شود
معصومي
..............
لطفا به مسئولين بگوئيد اجحاف را به مردم ياد ندهند، هنوز برق يا آب، گاز به منزل وصل نشده حق انشعاب مي‌گيرند اين کار بالاتر از اجحاف است و اگر مراجع محترم بدانند که پول حرام از مردم مي‌گيرند قطعا موضعگيري خواهند کرد.
يک شهروند
..............
شهرداري هفته‌نامه شهرآرا را رايگان به داخل منازل مي‌اندازد ولي از اينطرف عوارض شغلي را 280 درصد افزايش داده است، آيا کسي در اين مملکت نيست که جلوي اين ظلم‌هاي آشکار را بگيرد.
يک کاسب

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
ميرفطروس می گويد:[+]

در اين 25 سال گذشته، ملّت ما يكی از سياه ترين و خونبارترين دوره های تاريخ خويش را تجربه كرده است و می خواهد بداند كه راز اينهمه سياهی ها و ناكامی ها و عقب ماندگی ها در چيست؟ بی جهت نيست كه تاريخ را "دريچه ای برای نگاه كردن به آينده" نيز تعريف كرده اند.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home