Sunday, November 28, 2004

در ايــران اسلام‌زده چـــه می‌گــذرد؟!


مـن! ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

لابلای خطوط خبرها و گزارش ها

يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - روزی نامهً همشهری
يک ششم جمعيّت ايران زير خطّ مطلق فقر، با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی مي‌کند. «معاون امور اجتماعی سازمان مديريّت و برنامه‌ريزی جمهوری اسلامی»
................................
بهای نان در ايران طی ماه‌های پايانی سال خورشيدی 1383 ، تنها 10 درصد افزايش مي‌يابد.« معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامي»
به نوشتهُ رسانه‌های تهران، قيمت‌های متغير نان با تفاوت‌های بالا در مناطق مختلف پايتخت، شهروندان اين شهر را با مشکل روبرو کرده است.
..............................
يکشنبه 8 آذر 1383 – 28 نوامبر 2004 – روشنگری آنلاين[+]
بيمارستان‌‏هاى دولتى به دليل نبود پزشكان متخصص، تبديل به آزمايشگاهى براى رزيدنت‌‏ها شده است. «محمد شريفى مقدم, دبير كل خانه پرستار»
..........................
روزانه 480 ميليون ليتر فاضلاب (شهر بندر عباس) به خليج فارس سرازير مى شود.
وزارت جهاد کشاوزی» «عليرضا ابهرى»، كارشناس آلودگى آب
..........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - ايسنا [+]
بايد خوشحال باشيم كه ديگر كسي را به قتل نمي‌رسانند، فقط زنداني مي‌كنند!
زماني بود كه در اين كشور عده‌اي مي‌خواستند اتوبوس روشنفكران را به دره بيندازند، اكنون جرات اين كار را ندارند و حتي وبلاگ‌نويسان را با مستمسك‌هاي قانوني مي‌گيرند!؟
دولت باور دارد كه قيمت بنزين بايد حداقل ليتری 300 تومان باشد.
ما اكنون 40 درصد از بنزين مصرفي خود را وارد مي‌كنيم.
« عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت»
..........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - ايسنا
رروزانه تلفن 110 پليس تهران، 25 هزار بار زنگ مي‌خورد، ‌٢٤% درصد تماسهاي مردم به نزاعها و درگيريها مربوط مي‌شود.
........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - ايسنا
بخاري منزل دو تهراني را در خواب خفه كرد!؟
بر اثر نشت گاز منواكسيد كربن، دو جوان 21 و 23 ساله (بدون ذکر نام و مشخصات بيشتر؟) در خيابان سهروردي شمالي تهران فوت كردند.
علت خفگي و مرگ اين دو جوان در حين خواب، بازگشت گاز منواكسيد كربن از لوله بخاري به فضاي منزل گزارش شده است(؟؟؟)
........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - ايسنا
قتلهاي اخلاقي در حال افزايش است(؟!)
« سرهنگ سيد جواد كشفي/ معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران»
قتلهايي اخلاقي قتلهايي محسوب مي‌شوند كه در آن زن و مرد نقش اصلي را دارند.
حضور در مجالس و پارتي‌هاي لهو و لعب زمينه‌ساز قتلهاي اخلاقي است.
........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - ايسنا [+]

كانون‌هاي جرم‌خيزي در شهر كدامند؟ [کلان شهر تهران و مراکز استانها و شهرستان ها]
مهمترين نقاط جرم خيز شهرها، مناطق مسكوني است(؟؟؟!!!) (
ميادين و خيابانهاي اصلي از مهمترين كانون‌هاي ناهنجاري در مناطق مركزي شهرها هستند.
« تحقيقات سيد علي عبادي نژاد، عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي»:
مطالعه جغرافيايي جرائم شهري نشان مي دهد: ميدان‌ها، معابر اصلي و تقاطع ها، مهمترين كانون‌هاي شكل‌گيري ناهنجاري در شهرها هستند.
از مشخصات مشترك اين ميادين و خيابانهاي محل تلاقها آنها، شلوغي، رفت و آمد زياد، تعداد قابل توجه دستفروشان و افراد بيكار و ولگرد، محل پياده و سوار شدن مسافران درون وبرون شهري، عدم تجانس عابران اعم از زن، مرد، پير، جوان، بومي و غيره بومي و تماس بيشتر شهروندان در اين محدوده هاست كه ساختار فضايي پيچيده و ناهمگوني را بر اين بخش حاكم كرده و موجب مي شود امكان كنترل رسمي و غيررسمي فعاليت هاي غير قانوني افراد به حداقل برسد.
[جرايم، ناهنجاری ها، کجروی ها و... در زير سايهً نحس احکام قانون شدهً اسلام ناب محمدی در وجه شيعهً 14 امامی !]:
مبادله و خريد و فروش مواد مخدر، اعمال منافي عفت و منكراتي، سرقت و زورگيري، قاچاق مواد مخدر، جيب‌ بري، سرقت مسلحانه و اعمال منافي عفت (تن فروشی/ فاحشگی)، کيف قاپی، جرايم عليه اشخاص (قتل، ضرب و جرح، قمه و چاقو کشی)

مهمترين نقاط جرم خيز شهرها، مناطق مسكوني (درون منزل مجرمان يا حوالي آنها) است! كه جرايمي همانند قاچاق مواد مخدر، جرايم عليه اشخاص (قتل، ضرب و جرح) و اعمال منافي عفت در اين مكان‌ها بيشتر رخ مي دهد!؟
........................
يکشنبه 8 آذر 1383 - 28 نوامبر 2004 - شرق آنلاين
خليج عربى هك شد

بازتاب: سايت اينترنتى «خليج عربى» متعلق به كشور امارات متحده عربى، توسط هكرهاى اينترنتى، هك شد. بنابر اين گزارش، در صفحه اول اين سايت اينترنتى نوشته شده است: «لا خليج المجعول العربى! فقط خليج الباكل الفارسى! انت فهمت؟ لا خليج العربى فى الكل الدنيا و الاخره. ولاكن هنا لك الخليج الفارسى فى الشرق الاوسط هذا الخليج المبين.» اقدام هكرهاى ايرانى در حالى صورت مى گيرد كه دستگاه ديپلماسى ايران، نسبت به استفاده از واژه مجعول «خليج عربى» به جاى «خليج فارس» واكنشى نشان نداده است.
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم،) تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي)
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

«بــابـــک دوســــتـــدار»
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛ از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home