Sunday, November 21, 2004

كشت داروي مرفين، آزاد شدمـن! ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی» [+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
دکترعلي هاشمي جانشين رييس جمهوري و دبير کُل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:
"اگر جوان ما مي‌خواهد معتاد به هرويين شود، ترجيح مي‌دهيم ترياك مصرف كند"
قابل توجه کسانی که به افيون دين آنهم از نوع شيعهً چهارده اماميش معتاد نمی باشند
از لابلای خبر ها امروز يکشنبه اول آذر 1383 به اين خبرچه برخورد کردم:

كشت داروي مرفين، آزاد شد
[کـشت گــُل کـوکنـار (خشخاش) آزاد شد!]
از سوى مجمع تشخيص مصلحت "كشت گياه دارويى براى توليد مرفين تصويب شد"

ايران آنلاين– يکشنبه1 آذر 1383- 21 نوامبر 2004 - بازتاب آنلاين

مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روزشنبه (30 آبان 1383) خود،
در پاسخ به استفساريه وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكى، كشت نوعى گياه دارويى به نام «شقايق الى فرا»[گل کوکنار] به منظور توليد مواد اوليه دارويى مرفين را بلامانع دانست.
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى دراستفساريه اى براى تفسيرماده ۴۱ قانون مبارزه بامواد مخدرمصوب سال ۱۳۷۶ مصلحت نظام، تعيين تكليف كشت نوعى گياه دارويى به نام «شقايق الى فرا» ((OLEIFERA)) به منظور توليد مواد اوليه دارويى مرفين را خواستار شده بود.
[آيا اين نام ديگر گل خشخاش نيست؟].
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام،گياه دارويى «شقايق الى فرا» مشمول ماده۴۱ قانون مذكور مى گردد و كشت آن به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تحت نظر وزارت جهاد كشاورزى و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر براى مصارف دارويى بلامانع است.

يکشنبه‏ 25 مهر 1383 - 17 اکتبر 2004 - ايسنا
دکتر علي هاشمي دبير کل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:
صرفه‌جويي ارزي با فراهم كردن امكان كشت خشخاش براي مصارف دارويي""

امام تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی پانزده امامی، بالاخره تشخيص دادند که مصلحت در کشت خشخاش برای توليد انبوه مرفين بمنظور صادرات غير نفتی به بلاد کفر به صلاح اسلام و اسلام پيشگان می باشد!
باز هم بگوئيد شيخ علی اکبر، امام تشخيص مصلحت به فکر مردم نيست!
........................
حالا به بريده خبر هائی که از لابلای خطوط گزارشات منابع خبری خود رژيم درآوده ام توجه بفرمائيد:

يکشنبه 25 مرداد 1383 – 15 جولای 2004 - ايسنا
دکترعلي هاشمي دبير کُل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:
نگاه واقع‌بينانه اين است كه اگر جوان ما مي‌خواهد معتاد به هرويين شود، ترجيح مي‌دهيم ترياك مصرف كند،
...........................
چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۳ - 8 سپتامبر 2004 - ۲۲ رجب ۱۴۲۵
خانواده مافياي مواد مخدر در ايران
بودجه مواد مخدر از جرايم معتادان به نوعي تامين و اين هم نوعي از عملکرد مافياي مواد مخدر در ايران است يعني به جاي مبارزه با ريشه ها با پول پرداختي معتادان و قاچاقچيان عيش و نوش ميکنندو به ريش همه ميخندند.
بيچاره سربازان بدبختي که بايد در بيابانها نگهباني بدهند
..........................
دوشنبه 20 مهر 1383 - 11 اکتبر 2004
دکتر علي هاشمي دبير کل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:
۲۰ سال قبل توليد مواد در افغانستان سالانه ۲۵۰ تن بوده كه اين رقم در حال حاضر به پنج هزار تن رسيده است، درحالى كه طى اين مدت ما تنها توانسته ايم ۱۲ تا ۱۳ درصد اين توليدات را كشف و معدوم سازيم ( دوباره وارد بازار گرم استعمال نموديم)
هزينه اى را كه طى يك سال از كيسه مردم و دولت صرف خريد، مصرف و مقابله با مواد مخدر مى شود، ۴۵۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد.
..........................
سه شنبه، 21 مهر، 1383 - 12 اکتبر 2004 - تهران ، خبرگزاری سینا
پنچاه هزار کیلوگرم موادمخدر در 6 ماه اول امسال (1383) کشف شده.
...........................
يکشنبه‏ 25 مهر 1383 - 17 اکتبر 2004 - ايسنا
صرفه‌جويي ارزي با فراهم كردن امكان كشت خشخاش براي مصارف دارويي
دكتر علي هاشمي جانشين رييس جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر
امكان كشت خشخاش در داخل براي مصارف دارويي،
صرفه‌جويي زيادي را در خروج ارز از كشور به همراه خواهد داشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم‌ اكنون علي‌رغم استفاده از كشفيات مواد مخدر با قيمت نازل،
ولي به دليل ناخالصي زياد اين مواد، مجبور به واردات اين مواد از خارج است كه با اصلاح قانون درصدد رفع اين مشكل هستيم.
بهاي مواد مخدر در اروپا نسبت به داخل كشور افغانستان گاهي به بيش از 500 برابر افزايش مي‌يابد .
...........................
جمعه‏ 1 آبان 1383 - جمعه 15 اکتبر 2004 - ايسنا
بهاي مواد مخدر در اروپا نسبت به داخل كشور افغانستان گاهي به بيش از 500 برابر افزايش مي‌يابد .
دکتر علی هاشمي همچنين اظهار داشت:
بنابراين دولت بايد با انتخاب جايگزين‌هاي مناسب براي معتادان
و ارائه آسان و ارزان آنها مديريت را از قاچاقچيان مواد مخدر گرفته
و در اختيار خود قرار دهد...
جانشين رييس‌ جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اين كه 98 درصد مشكلات در رابطه با مواد مخدر معطوف به كشور افغانستان است، افزود:
"يكي از فرضيات در زمينه مبارزه با مواد مخدر، خريداري كليه محصولات مزارع خشخاش كشور افغانستان است كه اين روش به دلايلي از جمله اجين شدن اقتصاد اين كشور با كشت خشخاش و ترياك، وضعيت بي‌ثبات اين كشور و همچنين حضور فعال مافياي جهاني،
امريكا و انگليس امكانپذير نيست.
وي افزود:
بر اساس اعلام نماينده عالي سازمان ملل در افغانستان،
درآمد ناشي از توليد مواد مخدر در اين كشور طي سال 1999 ميلادي،
25 ميليارد دلار بوده در حاليكه كشاورزان افغاني تنها 180 ميليون دلار
در قبال كشت خشخاش به دست آورده‌اند
ايران، شريك عمده و بزرگ انگلستان در مبارزه با مواد مخدر به شمار مي‌رود،
علي هاشمي: دولت، مدير مواد مخدر مي‌شود.
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
دولت با ارائه ارزان و آسان مواد مخدر، بايد مديريت را از قاچاقچيان مواد مخدر گرفته
و در اختيار خود قرار دهد.
جامعه بدون معتاد آرزويي دور از دسترس است و هدف ما تنها مهار و جلوگيري از رشد اعتياد است.
.............................
آمار زير نشاندهً عمق فاجعه است
دستگيري روزانه يک هزار و چهارصد نفر در امر مواد مخدر.
.............................
شنبه‏ 16 آبان 1383 - 6 نوامبر 2004 – روزنامه ايران آنلاين
مشاور رئيس جمهورى:
مقابله با موادمخدر روزانه
يك ميلياردتومان به ايران هزينه تحميل مى كند
مشاور رئيس جمهورى، هزينه يك روز مقابله با موادمخدر در كشور را حداقل يك ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد:
اين در حالى است كه فعاليتهاى فرهنگى در عرصه مبارزه با موادمخدر و غنى سازى ادبيات نظرى آن در طول سالهاى گذشته، تنها ۹۰۰ميليون تومان هزينه به خود اختصاص داده است.
دكتر على هاشمى در گفت وگو با ايسنا همچنين نسبت كشفيات موادمخدر در كشور رادرمقايسه با توليد ۴۵هزار تنى افغانستان تا فروردين سال جارى ۲هزار و ۵۱۵ تن ـ ۲۵0تن مرفين، ۵۰تن ترياك ـ خواند و اظهاركرد: با توجه به اينكه حدود ۶۰درصد ترانزيت موادمخدر از مسير ايران مى گذرد، ميانگين سالانه كشفيات كشور در مقايسه باتوليد افغانستان ۷و حداكثر ۱۵درصد بوده كه بيشتر آن مرفين مصرف بازار اروپاست.وى تمام كشفيات مواد مخدر كشور را خالص ندانست و به ايسناگفت: كشفيات ترياك ۳۰ تا ۴۰و بعضاً كشفيات هرويين تا ۹۰درصدناخالصى دارد؛ به علاوه ايران به لحاظ كشفيات موادافيونى در دنيا بخصوص در سالهاى اخير رتبه اول راداشته است. هاشمى افزود: ۹۰درصد كشفيات مرفين و ۸۵درصدترياك متعلق به ايران بوده و به نظر مى رسد ميزان كشفيات سالانه آن يك هزار تن است؛ اما بعضى دستگاهها ميزان كشف راتا۲هزار تن نيز اظهار كرده اند..
...............................
[اگر اعداد و ارقام نجومی حاصل از درآمد اين زهر کشنده را که آقای دکتر علی هاشمی(؟) به آنها اشاره کردند در نظر بگيريد متوجه خواهيد شد که چرا کشت خشخاش برای توليد مُرفين آزاد شد آن هم بدستور شيخ علی اکبر تشخيص مصلحت
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
اطلاعات عمومی لازم و ضروری برای روشن شدن جواب مساًلهً بالا:
...........
خشخاش
خشخاش گياهی است دارای ساقهً باريک و برگ های دراز و درشت و دندانه دار، گل هایش سفيد، بلنديش تا يک متر می رسد، ميوهً آن به شکل حُـقه و پس از ريختن برگ ها گل در سر شاخه نمايان می شود و آنرا گـُرز خشخاش، پوشينه، کپسول، غوزهً خشخاش و کوکنار هم می گويند، ميان آن خانه خانه و پُر از دانه های ريز سفيد است که آنها را می خورند و روغنش را هم می گيرند، پوست غوزهً خشخاش را وقتی درشت و رسيده شد با ابزار مخصوصی خراش می دهند (تيغ می زنند) و از آن شيرهً سفيدی خارج می شود که پس از خشک شدن قهوه ای رنگ می شود و اين همان شيرهً ترياک است که بعد از مالش دادن و آماده ساختن و به عمل آوردن به مصرف می رسانند(می کشند).
..............
ترياک
ترياک "ماًخوذ از يونانی" افيون، اُپيون، شيرهً کوکنار، شيره ای که از پوست خشخاش گرفته میشود
پوست سبز خشخاش را با ابزار مخصوصی چند شکاف می دهند (تيغ می زنند) و از آن شکاف ها شيرابهً سفيد رنگی خارج می شود که در مجاورت هوا سفت و قهوه ای رنگ می گردد،
ترياک دارای الکلوئيد های متعدد است از جمله:« مُـرفين، کـُودئين، نارکوتين، پاپاورين، نارسئين»
در يک گرم ترياک در حدود پنج سانتی گرم مُرفين وجود دارد.

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم،) تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home