Thursday, January 06, 2011


خبرها را خودتان دنبال كنيد


سرباز کوچک[+]در رسانه-های اربابانشان خبر می دهند، ولی هيچگاه به جزئيات و محتويات اين تبليغات نمی پردازند، چرا كه شما را ابله، بی شعور و يك گله الاغ مي پندارند.

هم ميهنان، گول شيادان و مامورانی مانند "سارا ايرانی" را نخوريد. رسانه-های غرب، بويژه رسانه-های آمريكا، هيچگاه پشتيبان شما نبوده و نخواهند بود. امثال اين جانور، كه همه-ی رسانه-ها را هم در دست دارند، برای نمونه از "بازتاب بزرگ" خبر درگذشت «شاهزاده شاهپور عليرضا»، در رسانه-های اربابانشان خبر می دهند، ولی هيچگاه به جزئيات و محتويات اين تبليغات نمی پردازند، چرا كه شما را ابله، بی شعور و يك گله الاغ می پندارند. خبر-ها را خودتان دنبال كنيد. اگر برای "باربارا" اشك مي ريزند، برويد ببينيد اين جانور كيست!؟ اگر به مقاله-ی "شارلوت" جون در "Huffington Post" اشاره می كنند، برويد خودتان مقاله را بخوانيد.
*****

"شاهزاده علیرضا پهلوی در درون خانه‌-اش توسط پليس بوستون در حوالی ٢ بامداد پيدا شد. به گفته-ی دو مامور امنيتی كه بايد ناشناس بمانند[!؟]، دوست دختر عليرضا در خانه بود و به پليس زنگ زد تا از يك زخم گلوله خبر دهد...

...سخنگوی بازپرس قضايى بخش "Suffolk" گفت، مرگ عليرضا خودكشی بنظر ميرسد و بعنوان قتل بررسی نمی شود
."

بوستون گلوب؛ ٥ ژانويه ٢٠١١ م

Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home