Friday, August 27, 2010


«مصدق» در گیومه!


نادره افشاری


من از "رضا شاه" بیشتر از همه-ی شما-ها [مصدق و مصدقی-ها] خوشم می آید، که نه در اروپا و در دانشگاه-های مدرن درس خوانده بود، و نه ادعایش را داشت و نه عنوان-های گزاف دکتر/مهندسی به دُمش می بست، ولی آنقدر مدرن بود که بداند هر بدبختی و عقب افتادگی که ما داریم، از دست همین قشر پلید آخوندهاست. برای همین هم تا می توانست، تا توانست دست دراز-شان را از دامن دادگستری و آموزش و پرورش مملکت کوتاه کرد؛ ولی شما چه کردید؟


راستی چرا شما [محمد مصدق] از "رضا شاه" خوشتان نمی آمد؛ چرا هیچگاه انتقادی از فک و فامیل خودتان، مثلا آخرین شاه قاجار که به «احمد علاف» معروف است، نداشتید، ولی با "رضا شاه" بیچاره که دُم آخوند-ها را کمی قیچی کرد، مخالف بودید؟

اصلا شما[محمد مصدق] یادتان می آید که اولین واکنش سیاسی-تان چه زمانی بود؟! یا مثلا چند ساله بودید که رگ ایران دوستی و وطن پرستی تان یک باره گُل کرد؟ اگر یادتان رفته، من یواش یواش یادتان می آورم. اولش باید یادتان بیاورم که کی هستید و کی بودید؟ خُب، حتما متوجه هستید که این چیزها بیش از این که برای آگاهی خود شما باشد، برای آگاهی آنانی است که دو تا انگشت-شان را چپانده-اند توی هر دو گوش-شان و هی می گویند « لالالالالالا...» که یک وقت چیزی به گوش-شان نرسد و عاشورا-ی 28 مرداد-شان خط خطی نشود؛ بله هواداران-تان را می گویم که حالا بیشتر-شان چپیده-اند زیر عبای آخوند-ها و دارند مثل امام-شان [امام آدمکُشان] شعارهای ضد امپریالیستی تولید می کنند.

بدبختی این که آن زمان-ها هنوز رضا شاهی سر کار نبود که اداره-ی ثبت اسناد راه بیاندازد تا معلوم شود ما بدبخت-ها کی و کجا به دنیا می آییم و پس انداخته-ی کدام زن و مرد بیچاره-ای هستیم؟ اما در خاندان سلطنتی قاجار حتما بودند میرزا بنویس-هایی که بنویسند شما نواده-ی سلطان ناصرالدین شاه قاجار، سلطان صاحبقران بودید که ولی-نعمتش میرزا تقیخان امیرکبیر را که کمکش کرد بین آن همه شازده قراضه-ی قاجار به پادشاهی برسد، کُشت؛ آن هم با همدستی مادرش «مهدعلیا» و امام جمعه و شوهر صیغه-ای همین مهد علیا؛ مادر بزرگ ِ پدر بزرگ شما!

شما همان دورو برها پا به این دنیای بی ریخت گذاشتید. جالب این که آن زمان-ها هنوز تاریخ ایران در برج-های قمری می گشت و باز هم هنوز رضا شاهی نیامده بود که تاریخ خورشیدی را به ما ملت عرب-زده-ی آخوند-پرور و تروریست-پرور زورچپان کند. بنابراین براین اساس شما باید حدودا در سال 1881 میلادی متولد شده باشید، لابد با محاسبه-ای سرانگشتی می شود چیزی حدود 1260 خورشیدی یا یکی/دوسالی بعد-تر که جناب-تان پا به عرصه-ی حرمسرا-های قصر-های درندشت قاجارها گذاشتید و در درون اندرونی یکی از این حرمسراهای ابوی نازنین-تان «عوه عوه» راه انداختید. این تاریخ را من از بزرگداشتی که اعوان و انصارتان به مناسبت صد سالگی تولدتان در سال 1981 در این ینگه-ی دنیا راه انداختند، درآوردم. شاید اگر شما [محمد مصدق] هم بعد از پادشاهی "رضا شاه" نازنین به دنیا می آمدید، با این که از تخم و ترکه-ی سلطنتی بودید، دست کم تاریخ تولد درست و حسابی-تان می توانست دست تاریخ نگاران بدبخت را در بیوگرافی نویسی از شما [این ابرمرد تاریخ معاصر ایران(!؟)] بازتر بگذارد. ولی مگر خاندان «جلیل» سلطنتی قاجار وقت و حوصله-ای هم برای اینجور کارها داشتند؟ همه-ی وقت نازنین-شان به حرمسرا-بازی و آخوند-نوازی میگذشت و سفرهایشان به اروپا با قرض و قوله از دولت-های بیگانه و خُب، در همین راستا از دست دادن نصف مملکت و بستن قرارداد-های دارسی و گلستان و ترکمن-چای و غیره. این همه کار که فرصت سر خاراندن به سلاطین و درباریان قاجار نمی داد که به اسناد و مدارک مردم و اصلا زندگی نکبتی ایشان سر و سامانی بدهند؛ میداد؟ ادامــــه[+]

Labels:

2 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Monday, 21 May, 2012, Anonymous Anonymous نـوشتـه...

purpirar.blogsky.com
برو بخون صفا کن! جان من

 
At Saturday, 15 September, 2012, Anonymous Anonymous نـوشتـه...

http://www.youtube.com/watch?v=5FNbtcpaYXE

برای آندستە از محققان و عل الخصوص طرفداران سیستم چماق و سرکوب پهلوی کە مشتاق مطالعە دقیق این مدارک و اسناد هستند، پیشنهاد میشود کە کتاب دکتر محمد قلی مجد را با آدرس زیر مطالعە فرمایند
Mohammad Gholi Majd, Great Britain & Reza Shah; The Plunder of Iran, 1921--1941, University Press of Florida, 2001 University Press of Florida, ISBN 0-8130-2111-1
شاد باشید

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home