Tuesday, August 14, 2007

رهـائی از تـاريک انــديشی


پرده های تاريک انديشی و خرافه پرستی رااز پيش چشم ها می بايست برداشت!«دکتـر وفـا سلطـان»، روان پـزشک، مسلمان زاده و بزرگ شده در سوريــه
خود تبعيـدی در آمريکا، با شرکت در برنامه های راديو، تلويزيونی و سخنرانی در دانشگاه ها، می کوشد که خـرد و انديشـهء جوانان مسلمان را از بند زنجيرهای تاريک انديشی و خرافه پرستی - که قـرن هاست باورمندانش را اسير خود ساخته - آزاد سازد و پـرده های تاريک انديشی را از پيش چشم آنها بــردارد.

ببينيـد و داوری کنيـد:
الجزيره تی وی - زبان: عربی - زيرنويس: انگليسی - 21 فوريه 2006

اسلام و تـروريسم
!+!+!+!+!+!+!گفتگوی دکتر «وفـا سلطان» با دانمارک تی وی - به زبان انگليسی

اسلام و کاريکاتورهای محمد
!+!+!+!+!+!+!

الجزيره تی وی - زبان: عربی - زيرنويس: انگليسی - 26 جولای 2005

اسلام و تـروريسم
Labels: , ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home