Tuesday, August 07, 2007

اسـلامگــرائی، خشـم و خشـونت و خــون


علی ميـرفطـروس در کتاب کوچک _ «اسلام شناسی» _ فروردين 1357 می گويـد:


هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش،اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد.
درواقع، تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه
ابتداء خصلت خـشـن، تنـد، مـهـاجــم و متجــاوز آنرا بشناسيم.

!+!+!+!+!+!+!


اسلام اگر این نیست! پس چیست!؟با تهدید و مرگ نمی توانید قلمم را بشکنید! اسلام اگر این نیست! پس چیست!؟

از تهدیدها و ناسزاهایی که این روزها بسویم سرازیر شده است، اگر بگذریم، نکته ی قابل اعتراض بسیاری از تهدیدکنندگان و ناسزاگویندگان، این است که حساب اسلام را از حاکمان اسلامی
جدا کن! اسلام این نیست!

گیل آوایی

براستی اسلام اگر این نیست! پس کدام است! اسلام بن لادن، اسلام واقعی نیست! اسلام طالبان، اسلام واقعی نیست! اسلام جنایتکاران الجزایری با آن همه فجایع و قتل و خون، اسلام نیست! اسلام فهد، اسلام نیست! اسلام الصباح، اسلام نیست! اسلام اخوان المسلمین و حزب الله و فتح الاسلام و حماس و جهاد اسلامی هم اسلام نیست! کدام را بگویم!؟

افغانستان و پاکستان و ایران و چچن و الجزایر و سومالی و سودان و................. کدام!؟

Majid KavosiFar


ايـن سـرو سرفـراز، حـلاج ديـگــری است که بـر دار می رود!


در کجای کره زمین و در کدام مقطع تاریخی گلی به سر بشریت زدید!؟ خرافه و جهالت و تحمیق و خیانت و غارت و مزدوری بی مزد حتی! از سر و کول این باور و باورمندانش می بارد!

سراسر تضاد، سراسر تناقض، سراسر خرافه و تزویر، سراسر قتل کفار و انتقام از این و آن، بندگی و بلاهت و گردن گذاشتن به اراجیف آیت الله ها و مفتی ها و رساله های صد من یک قازشان! اسلام است! همین اسلام است! عینک تعصب و حماقت و ترس از جهنم و خوش خدمتی به قدرت خیالی را کنار بگذارید، تا بتوانید حقایق را ببینید!

چگونه با یک نقاشی چنان آشوب و سر و صدایی به راه می اندازید اما اینهمه بیداد به خود مسلمانان با تعبیر و تفسیر اسلام را نمی بینید! صدایی از شما در نمی اید! چگونه سربریدنها ی با نام الله اکبر را شاهدید! چگونه این همه غارت در سرزمینهای اسلامی را نمی بینید! یا می بینید و آن را در آیه ای توجیه می کنید! چگونه زنی باردار را تجاوز می کنید و اعدام می کنید! آن هم الله اکبر گویان! چگونه مرغ دزد را دست می برید! اما شتر دزد را می بخشید! چگونه زناکار مسلمان را وا می گذارید تا به جنایتش الله اکبر گویان ادامه دهد اما بیچاره روستایی را آنهم در بی گناهی محض و بی پناهی مطلق، سنگسار می کنید! می گویم می کنید برای اینکه با نام اسلام تان و با استناد به اصول و ایین اسلامی و قرآنی تان حکمی آنچنان غیرانسانی و به ناحق، صادر و اجرا شده است و هیچ نگفتید و نکردید! چنین ناحقی و ناروایی را به اندازه یک کارتن هم بها ندادید! اسلامتان چه شده بود!؟

Majid Kavosifar

حماقت تا کی!؟ جنایت تا کی!؟ خود فریبی تا کی!؟ این همه غارت که به همه ما و شما می رود را نمی بینید!؟ مشکل سرزمینهای ما بی حجابی و بودن زن و مرد با هم نیست! مشکل مردم ما فقر است! مشکل سرزمین ما غارت است! مشکل مردمان ما نادانیست! مشکل جوامع ما، عرفی بودن و ایلخی عمل کردن است! مشکل گرسنه را حل کردن، نان دادن به اوست نه دست بریدن! مشکل فحشا را حل کردن، تامین آنان و برخوردار کردنشان از حداقل های یک زندگی انسانی است. آموزش است. آگاهی است! خمینی ها و خامنه ای ها و بن لادنها و طالبانها از نظر شما شاید فرستادگان و ماموران الهی تلقی و تعبیر شود اما از دیدگاه انسانی و معیارهای ارزشمند جامعه انسانی، همه اینان قاتلند! با هیتلر و گوبلز و مغول برابرند! اینان جنایتکارند! اینان با افکار مالیخولیایی جوامع ما و مردمان ما را قرنها به عقب کشانده اند و اسباب استعمار و غارت و چپاول را فراهم کرده اند.

Majid KavosiFar
چگونه این همه بیداد را نمی بینید!؟ چگونه اینهمه فقر و ناداری و بی خانمانی و نابرابری و تبعیض و جنایت و جنایتکار را نمی بینید! اما به یک انتقاد سینه چاک می کنید! به یک کتاب، حکم قتل صادر می کنید!

و این قلم ناچیز را تهدید می کنید و ناسزا می گویید!
کور خوانده اید! رساتر از هر وقت افشایتان می کنم. آشکار تر از همیشه از تفکر و فرهنگ و معیارهای متناقض و جنایتبار دین سیاسی تان می گویم.
اگر نگویم! باید باید ناسزایم بگویید! اگر ننویسم باید قلم به مزدم بخوانید!
چگونه می توانم این همه جنایت را نادیده و ناگفته بگذارم!؟
چگونه می توانم قتل دختر بی پناه را که صرفا" بخاطر جنسیتش، سر بریده می شود را جنایت ننامم!
چگونه از کنار سنگسار مرد بی پناه تاکستانی که با سنگ بلوکی بر سرش توسط قاضی شرع! بی اعتراض و اشک بگذرم!

Majid KavosiFar
چگونه اعدامهای کور و جنایتکارانه زندانیان سیاسی خفته در خاورانها را فریاد نکنم! چگونه شکنجه و اعدام وتجاوز به زنان و دختران بی پناه مان در زندانها توسط حاکمان اسلامی را ناگفته بگذارم! چگونه!؟
بگویید!؟ این همه جنایت را نمی بینید!؟

این همه جنایت را سلیطگان خرافه مست در بزم آیت الله های خدا و آیه و تزویر آفریده اند! خاورانها را ببنید! حتی در گور نهادنشان نیز نشان از جنایت کوردلانه حاکمان مسلمان در میهن بلازده من است!
یاد ارید همینان، که کردستان بلازده مان چگونه بدست آن آیت الله دیوانه و کور و کر بنام خدا به چه خاک و خونی کشیده شد!

چشمهاتان را بگشائید! غارت یک ملت و مملکت را بدست همین آیت لله ها و عمله های پلیدشان را ببینید! اعدامهای از پیش طراحی شده برای زهر چشم گرفتن از مردم را ببینید! این بی عدالتی ها را چه می نامید! همه این جنایت ها با نام الله و با تکیه بر آیه ها و قران صورت می گیرد. سیاست ها و برخوردها با استخاره و چاه جمکران و هاله نور صورت می گیرد!
اگر اسلام نیست! چرا با نام اسلام انجام می شود و شما ها نیز ککتان نمی گزد!؟
جهادتان چه شد!؟
جنگ با کفار و منافقین و مسلمان نماها که ابروی اسلام و قران تان را می برند، چه شد!؟
آیا این همه جنایت به اندازه یک نقاشی کارتنی و یک کتاب آیات شیطانی نیست!؟
آیا این همه آه و ناله و خودکشی ها و کلیه فروشی های از فقر را نمی بینید!؟
اینهمه معتاد و بیکار و بی اینده را که بر گنجینه هایی از طلا زندگی می کنند، را نمی بینید!؟
امامتان خود در مقابل یک ملت گفت که نفت و گاز و مسکن را رایگان به مردم می دهد! به این هم می گفت بسنده نخواهد کرد! این دروغ را آیت الله که امامش نامیدید، گفت!
چه کردید در مقابل این دروغ عریان و اشکار!؟
چه کردید در مقابل این فریبکاری جنایتبارانه!؟
شهر شصت هزار نفری در ایران، یک بیمارستان ندارد! اما بیست و پنج میلیون دلار به جاده سازی در لبنان، دویست و پنجاه میلیون دلار به حماس و نیم میلیارد دلار به نیکارا گوآ و سرمایه گذاری میلیاردی در ونزوئلا و میلیاردها دلار باج به سوریه، از جیب همین ملت غارت می شود! وظیفه و حکم اسلامی و الهی تان چه شد!؟

Iranara

اینها همه در ساختار اسلام و حکومت اسلامی صورت گرفته و می گیرد!

ستیز با امپریالیسم و نیروهای استعماری و فرهنگ غربی پیشکشتان! با این جنایتکاران خانگی مسلمان چه می کنید!؟
همه شما با همه باورها و قران و اسلامتان در جنایتهای میهنم سهیمید! همه شما مستقیم و غیر مستقیم در این جنایت هولناک میهنم محکومید!
تا زمانیکه که در بر همین پاشنه می چرخد! از اسلام و خدا و پیغمبرش بی زارم. همه این نمادها و باورها و باورمندان مسلمانش را در جنایت ها و غارتهای سرزمین خویش سهیم و محکوم می دانم.
با تهدید و ناسزای تان، قلمم بارور تر و گویاتر و رسوا کننده تر می شود!

گیل آوایی
آگوست 2007

!+!+!+!+!+!+!

Labels: , ,

1 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Friday, 10 August, 2007, Anonymous katayoun نـوشتـه...

اسلام همانیست که در تاریخ بوده. اسلام یعنی جنگ، عقب ماندگی، اسارت، توهین و تحقیر. اسلامی یعنی مرگ

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home