Thursday, October 14, 2004

دختر ١٣ ساله به سنگسار محکوم شدهمـن انسان ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافــت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

« مـيـرفـطـروس – عــلـی »[+]
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ما را چه می شود؟ آيا [ فساد، خشونت و جنايت] در ايران اسلام زده نـهادينه شده است؟

دولت جـمهورى اسـلامى قصد دارد دختر ١٣ ساله اى
به نام ژيلا را در شهر مريوان سنگـسار کند.

برای امضاء پيتيشن نجات جان ژيلا دختر بچهً سيزده ساله از سنگسار (سگنباران)
[+]

به کمپين نجات ژيلا ١٣ ساله از زندان و سنگسار بپيونديد!
اطلاعيه ناهيد رياضى در رابطه با کمپين براى نجات ژيلا
هم اکنون اين دختر ١٣ ساله به سنگسار محکوم شده است.
ژيلا دخترى است که ناخواسته در رابطه جنسى با برادر ١٥ ساله خود حامله شده است.
رژيم اسلامى ايران ميخواهد اين کودک را سنگسار کند.
من از طرف سازمان رهايى زن، از همه مردم ايران و همه نهادهاى اجتماعى که براى کودکان
وديگر حقوق انسانى در ايران و خارج از ايران فعاليت ميکنند،
ميخواهم که براى آزادى فورى اين کودک دست به فعاليت بزنند.
ژيلا کودک است، يک کودک ١٣ ساله.
او نبايد براى يک دقيقه هم در زندان بماند.
ما انسانيم و نبايد شاهد زندانى بودن يک کودک در زندگيمان و در کشورى که زندگى ميکنيم
باشيم، چه رسد به سنگسار و اعدام کودک.
از همه مردم ايران و همه نهادها و سازمانهاى سياسى و اجتماعى ميخواهم که به کمپين براى نجات ژيلا بپيوندند.
من از شما ميخواهم نامه اى براى رهايى اين کودک خطاب به سازمانهاى بين المللى بنويسيد.
به يونيسف، به سازمانهاى مدافع حقوق زن، به اتحاديه هاى کارگرى.
ما از سوى اين کمپين ضمانت ميکنيم که صداى شما را به گوش افکار عمومى غرب برسانيم.
اگر ما بتوانيم ميليونها نامه براى نجات اين کودک بر عليه دولت ايران نوشته
و با در دست داشتن آن به سازمان ملل و اتحاديه اروپا برويم،
قدم مهمى براى نجات اين کودک برداشته ايم.
از همه سايتهاى اينترنتى، وبلاگ گران آزاديخواه، از راديو و تلويزيونهاى مترقى و انساندوست ميخواهم صداى کمپين نجات ژيلا را به گوش همه برسانند.
با تشکر
ناهيد رياضی
ناهيد رياضى از کانون مرکزى رهايى زن،
مسئول کمپين عليه زندان و سنگسار شدن ژيلا در مريوان
تلفن تماس :٤٠٥٤٣٩٩٢ ٠٠٤٥

امـــضـاء [+]
اى ميل ناهيد رياضى:
nahid@mail.danbbs.dk

به نقل از:
« پيـک ايران
»

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

گناه فاطمه حقيقت پژوه چيست که به اعدام محکوم شده؟

سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۱
گناه فاطمه حقيقت پژوه آنست که در دفاع از شرافت انسانی خود مردی که ميخواسته به دختر پانزده ساله وی تجاوز کند را از پای درآورده است.
آن مرد همسر فاطمه حقيقت پژوه بوده است.
محکوميت اين زن به اعدام نشانه بی حقی کامل زن در نظامی است که حق قضاوت را فقط برای مرد،
آنهم مردانی از قماش قاضی سعيد مرتضوی و آخوندهائی که تفکر طالبانی دارند، قائل است.
و از زن می خواهد که فرمانبردار مطلق مرد باشد.
سازمان ها و مراحع مدافع حقوق بشر و حقوق زن در سراسر جهان نسبت به احتمال قريب الوقوع فاطمه حقيقت پژوه هشدار داده اند. عفو بين الملل در اين باره بيانيه صادر کرده است.
متن کامل در سايت « ميهـن »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
عاطفه شانزده ساله بود که حلق آويزش کردند.
عاطفه سهاله(رجبی)[ متولد 1366 ]، دختری كه در تاريخ ۲۵ مرداد ۸۳ در شهرستان نكا اعدام شد، علی رغم آنكه سن قانونی اش در حكم اعدام و گواهی فوت ۲۲ ساله نوشته شده،
۱۶ سال بيشتر نداشت
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم،) تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home