Sunday, August 29, 2004

مردم هشیارند ! آخوندک شارلاتانمـن ايـرانـيـم آرمـانـم رهـائـی
از ايـن ديـن مـردم فـريب ريـائـی


:::: مــزدک ::::
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش ,
اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد .
درواقع , تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه
ابتداء خصلت خـشـن , تــنـد ، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنرا بشناسيم

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

مـردم هــشـیـارنـد ! آخـونـدک شــارلاتـانرئیس جمهور در کنفرانس خبری گـــفــت :
خط قرمز من اصل نظام است که لطمه نبیند
خاتمی گفت : ما طرفدار اسلامی هستیم که امام خمینی آن را فریاد کرد.
شيخک سياهکار شکر خوردند و شعار « استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی » را
به « آزادی - استقلال - پيشرفت ایران » تغير داده و داره خاک توی چشم مردم می پاشه!
به لابلای خطوط و گفته های اين آخوندک حيله گر حرفه ای توجه بفرمائيد:
آمدن من پدیده ای در درون جمهوری اسلامی بود و من نیامدم که جمهوری اسلامی را عوض کنم
حرکت من در دو دولت درچارچوب نظام وبرای نظام بوده است.
اختیارات رییس جمهور متناسب با وظایف او نیست (؟)
من معتقدم که یک دستگاه اطلاعاتی متشکل بیشتر وجود ندارد و آن وزارت اطلاعات است.
من منکر وجود حرکات موازی اطلاعاتی نیستم(؟)
و این مسائل را خدمت مقام معظم رهبری هم عنوان کردم و اعتقاد دارم که باید هر حرکت اطلاعاتی که انجام می شود همراه با وزارت اطلاعات باشد.
خاتمی درادامه با اشاره به جفاهایی که بردانشگاهیان درجریان تیر 78
و بعد از آن رفته است، گفت:
تمام این مسائل را قبول دارم اما:«خط قرمز من اصل نظام است که لطمه نبیند»
آقای میرحسین موسوی از چهره های برجسته نظام اسلامی است
تلاش های دلسوزانه وی در 8 سال جنگ تحمیلی به عنوان نخست وزیر
« گفتنی نيست مردم خودشان خوب میدانند و با پوست و گوشت و استخوانشان لمس کردند
و به خوبی بياد دارند و فراموش نکرده و نخواهند کرد.
گفت: ما و هیات دولت هیچ نگرانی از نقد کردن نداریم(؟)
حاجی دير اومدی سوختی! ؛ آش شورتر از اين حرفهاست
دولت من در 7 سال گذشته انتقاد را پذیرفته و یک مورد هم نبوده است که
با فردی یا جریانی به خاطر نقد و انتقاد به دولت برخورد شود!!
گــُــه به گــور پــدر و مادردروغـــگــــو
ما توانستیم نسل دوم و سوم بعد از انقلاب را به وطن،
انقلاب و جمهوری اسلامی دلگرم تر کنیم.
« نه خير حاجی تو نسل دوم و سوم را به استعمال مواد مخدر ؛ تن فروشی؛
سرقت های مسلحانه ؛ فساد و قتل و غارت و بی هويتی
و تهی شدن از صفات اخلاقی سرگرم کردی!!!
خاتمی گفت: دغدغه صد سال گذشته مردم ما مردمسالاری بوده است
که همواره با موانع و مشکلات
تو بخوان « شريعتی - آخوندی مــُـلا های مرتجع روبرو بوده و همچنان هست»
در بهمن 57 مردم به رهبری مستقیم روحانیت برای آزادی و مردم سالاری
و نشان دادن قدرت خود انقلاب کردند.
« تو روح مرده و زنده درغگو سگ ارمنی بشاشه» شما آخوند های مرده خور رهبری نکردید - راهــــزنــی کردید!
رشد سرمایه گذاری خارجی در سالهای گذشته حاجی گفت:
" سرمایه گذاری خارجی 150 میلیون دلاری در قبل از 76
امروزه به یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است
و چهارمیلیارد دلار دیگر نیز در دست اجرا است "
« حاجی به مردم چه مربوط ! خوش به حال آقایان و آقازاده ها و خانم زاده ها »
برای اولین بار از واردات گندم خودکفا شدیم!!!.
و صادرات محصولات کشاورزی ما بیش از واردات شده است!!!
خوب صداوسیماست که در اختیار دولت نیست،
« حاجی بگو چی در اختیار شما دولت بی اختیار هست؟؟؟»
گفت: امروز اختلاف گروه بالای جامعه نسبت به پایین دو برابر کمتر شده
و از نسبت 9 به 7 رسیده است « ذهــــی بـی شــرمــی و پــُـر روئــی ! خجالت میدونی چيه؟؟؟ »
می توان در روابط ایران و آمریکا شاهد تغییر بود.
اگر رفتار آمریکا تغییر کند (؟) تغییر در روابط ایران و آمریکا را شاهد خواهیم بود.
ما باید در عین حفظ اصول (؟) با دنیا رابطه داشته باشیم.
یکی از اصول انقلاب ما استقلال، آزادی و پیشرفت جمهوری اسلامی است،
« حاجی بگو گــُـه خوردیم مردم را راحت کن - امـــا ديگه خيلی دير شده !!
اگر ما ناموفق بودیم باید هم در روشهایمان و هم درصحبت هایمان تجدید نظر کنیم .
« حاجی ! اگر شما در کـُل عمکرد نظام اشغالگر موفق نبودید که نبودید
امــا در یک فريضه مقدس موفق بودید ؛
آنهم نشان دادن چهره واقعی دين اسلام ناب محمدی بود !
مردم ايران از این بابت از شما متشکرند.
برخوردهای ناروای خیابانی ؛ رفتارهایی که انجام میگیرد
البته بخش قابل توجهی ممکن است در اختیار ما و نیروی انتظامی نباشد
« حاجی ! تو بگو اصلآ چیکاره هستی! حیف نون! »
ما در برنامه ریزی و استفاده از فرصتها و بکارگیری درست امکانات
گاهی دچار ضعف بودیم!
« نه حاجی !
شما در برنامه سوزی و فرصت از دست دادن و بکارگیری نادرست از امکانات
همیشه دچار ضعف بودید» آخه روضه خونه و مرده خور را چه بکار مدیریت
خاتمی: چرا درکشورهای اسلامی باید کاری صورت بگیرد و به اسم اسلام تمام شود
و بگویند اسلام با حقوق بشر، مردم سالاری ، حضور زنان و آزادی مخالف است ؟
این رفتارها به نفع مخالفان اسلام است.
مقایسه کنید سرکوب ، دستگیری و شکنجه هایی که در برخی کشورهای اسلامی انجام می شود
که خوشبختانه وضعیت ما در این زمینه بسیار خوب است.
« خنده خبرنگاران و حاضران در سالن »
شارلاتان ها خالی بندانندبابا مـزدک مـیـگـه : « صـبـح مـعـلـوم مـيـشـه کـُـت تـن کـيـه؟؟؟»

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را
( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home