Monday, September 13, 2010


وصیت نامه خدا


هوشنگ معین زاده
[+]

خدای یکتایی که با«ده فرمان» موسی زاده شده، دوران نوزادی و کودکی-اش را در دامان دین یهود، جوانی و میانسالی-اش را با مسیحیت و روزگار پیری و کهنسالی-اش را با اسلام گذرانده است، اکنون هم که مانند هر موجود زاده شده-ای به زمان رفتن خود نزدیک شده، وصیت نامه-اش را می نویسد و با جایگزین کردن «هفت فرمان» تازه-ی خود با «ده فرمان» قدیمی موسی، از باورمندانش می خواهد که پس از او به دامان خدایان دیگر نیفتند و از نو به گمراهی کشیده نشوند.

«وصیت نامه خدا»، قصه-ای است تخیلی که بر مبنای مستندات تاریخی و دینی، در گستره-ی جولان اندیشه درباره-ی خدای یکتا، نوشته شده است. خدایی که تاکنون در باره-اش جز توصیف صفات وی، سخنی نگفته-اند و هیچ کس هم او را تعریف نکرده است، چه پیغمبران و عارفان، چه فیلسوفان و اندیشمندان، در کتب آسمانی هم به همه چیز اشاره شده، بجز تعریف خدا.

«وصیت نامه-ی خدا»، کاری است خواندنی از گرامی "هوشنگ معین زاده" که بزودی منتشر خواهد شد. برای آگاهی بیش-تر و چگونگی سفارش به اینجا[+] سری بزنیــد.

Labels: ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home