Saturday, March 06, 2010


اقتدار ِ فرهنگی از نوع ِ جمکرانی


احمد پناهنده


ملت ایران را این سودا در سر است که دوباره فرهنگ شادخواری و شادخوانی و شادگویی و شاد رقصی ِ ایرانی را سفره-ی شادمانی پهن کنند و غم و اندوه و گریه و زاری را در چاه-های جمکران فرو ببرند و یا به همانجا پرتاب کنند که از آنجا آمده بودند.

این روزها به دلیل نزدیک شدن جشن های سالار و بی همتایی، چون آتش ِ سور ِ سوری، نوروز نو کننده-ی طبیعت وُ وجدان انسانی، تولد پیام آور خرد آشو زرتشت، جشن طبیعت ِ سبزِ سیزده بدر و فروردینگان، بوزینگان ضد این شادی-ها که در درازی هزار و چهارسد و اندی سال سعی کرده بودند هر بی حرمتی، بر این جشن ها روا بدارند و این روزهای ِ شاد وُ زنده کننده-ی دیده و دل را به عزا و ناله و شیون و زاری فرو بکاهند، را وا داشت که کهنگی وُ مرده گی وُ تیره گی ِ فرهنگ اسلامی شان را با زندگی وُ تازه گی وُ روشنایی ِ فرهنگ ایرانی بیامیزند تا شاید از این فرو رفتگی فرهنگ اسلام، در گنداب ِ عصر جاهلیت ِ قبیله-ی قریش را اندکی سرک به بیرون بکشانند و تازه گی و طراوت وُ شادمانی را تنفس کنند.
ادامــه[+]

احمـد پنـاهنــده
چهارشنبه ۳ مارس ۲۰۱۰

*******
ملت سرنگون طلب و متنفر از آخوند و اسلام ارتجاعی-ایش، همگی‌ محاربند... فکر می‌کنید که اینطور نیست؟ پس این کلیپ را ببینید!
We are all Mohareb - ما همه محاربیم
- خواننده: نصرت[+]

Labels: ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home