Friday, March 23, 2007

سـال کـورُش


خـجستـه نـوروزِ هميشـه پايـدار و پيـروز ،


بـر شمـا فـرخنـده بـاد !


BubbleShare1386 سـال کورُش ، سـال پيـروزی و بـهـروزی !


سـال رهـائـی و آزادی!


2 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Friday, 23 March, 2007, Blogger قلم نـوشتـه...

نوروز تو هم مبارک مزدک جان!
امیدوارم که امسال سال خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشی و در ضمن حداقل هر دو هفته یکبار هم که شده به خاطر این قالب جدیدت هم که هست یه چیزی توی این وبلاگ بذاری و از حالت سکون خارجش کنی.

 
At Friday, 30 March, 2007, Blogger مجيد زهری نـوشتـه...

خانه‌تکانی کردی رفيق! نوروزت به شادی و پايندگی.

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home