Monday, August 08, 2005

زندانيان سياسی


هم ميهن! جان زندانيان سياسی در خطر جــدی است، آنها را فراموش نکنيم

کيانوش سنجری در 26 خرداد ماه توسط مامورين لباس شخصی در منزلش در تهران بازداشت شد و هم اکنون بيش از يک ماه است که وی در بازداشت وزارت اطلاعات، زير شکنجه های سيستماتيک به سر ميبرد.
......................

صدور احکام سنگين برای زندانيان سياسی ادامه دارد

بنا برگزارشها صدور احکام سنگين برای زندانيان سياسی ادامه دارد. دادگاه انقلاب تهران بهروز جاويد تهرانی از فعالان سياسی عضو حزب دموکرات ايران را به هفت سال زندان و 74 ضربه شلاق غيرقابل خريد محکوم کرد. به گزارش حزب دموکرات ايران از جمله اتهام های بهروز تهرانی اقدام عليه امنيت کشور ذکر شده است.
اين حزب در بيانيه ای اعلام کرد بهروز جاويد تهرانی در دادگاهی غيرعادلانه و در يک روند غيرقانونی به 7 سال زندان محکوم شده است. بهروز جاويد تهرانی را چهارم خردادماه گذشته ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان بردند. وی بيش از 2 ماه در بند انفرادی زندان اوين بسر برد. بهروز جاويد تهرانی پيش از اين نيز 5 سال در زندان بود.

او از جمله کسانی بود که 18 تيرماه 1378 در پی اعتراضهای دانشجويی بازداشت و 4 سال در زندان رجايی شهر کرج زندانی بود. پس از آزادی بار ديگر در جريان بازداشت خانواده های زندانيان سياسی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران دستگير و شش ماه در زندان بسر برد. علاوه بر بهروز جاويد تهرانی شمار ديگری از فعالان سياسی که در جريان تجمع خانواده های زندانيان سياسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و يا تحصن خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين بازداشت شده اند، هنوز در زندان بسر می برند.

از جمله مريم آرايی بيش از يک سال است که در بازداشت است. وی در تماس با خانواده اش از شرايط نامساعد زندان و محل نگهداری خود گفته است. قرار است در 27 شهريور ماه دادگاه رسيدگی به اتهام وی تشکيل شود. سازمانها و مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف بازداشت ها و آزادی همه زندانيان سياسی در ايران شده اند. اکبر گنجی ، منوچهر محمدی ، حشمت الله طبرزدی ، بينا داراب زند ، خالد حدانی ، ارژنگ داودی ، حجت زمانی ، بهروز جاويد تهرانی ، مجتبی سميعی نژاد ، مهرداد لهراسبی ، عباس دلدار ، مريم آرايی و ده ها زندانی سياسی ديگر هم اکنون در زندانهای ايران بسر می برند.
شیرین فامیلی (رادیو فردا)[+]صــدا
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

جوانان ایران در گرداب اعتیاد به قرص هاي روان گردان: نامه ای از ایران

شيوع استفاده از قرص هاي روان گردان موسوم به اكستسی بر وخامت اوضاع اعتیاد در میان جوانان افزوده است. نتايج يك تحقيق در بين نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله تهراني نشان مي دهد ، شيوع مصرف اكستسی با فراواني 18.5 درصد ، بيشتر از مصرف اين ماده در اروپا و كشور برزيل بوده و همچنان نيز در حال افزايش است. شايعترين نحوه مصرف اكستسی در ايران به صورت خوراكي ( قرص و كپسول ) با فراواني 97.1 درصد است. ميزان مصرف اكس با افسردگي رابطه تنگاتنگي داشته و شدت اين افسردگي بعضا به حدي بوده است كه افراد نياز به مشاوره با روانپزشك دارند. يك كارشناس مسائل اجتماعي در تهران مي گويد: «با توجه به حوادثي كه طي سال هاي گذشته در جامعه ايران رخ داده است ، عملا جامعه جوان ايراني دچار سرخوردگي و ياس شديد و غير قابل جبراني شده است.
آرش ايراني (روزنامه نگار مستقل، تهران)[+] صــدا

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home