Monday, June 13, 2005

هـُشـــدار!


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
فراخوان حمایت از ناصر زرافشان

مردم آزاده‌ی ایران، سازمان‌های مدافع حقوق بشر!
ناصر زرافشان هشتمین روز اعتصاب غذای دردناک خود را می‌گذراند و در خطر جدی مرگ قریب‌الوقوع است. ناصر زرافشان مبتلا به بیماری حاد کلیوی است و هر لحظه بر وخامت بیماری او افزوده می‌شود. ما از همه‌ی مردم، نهادهای فرهنگی و اجتماعی درخواست می‌کنیم که درگردهمایی اعتراضی تحصن کنندگان، از ساعت چهار تا شش بعد از ظهر روز سه شنبه بيست و چهار خرداد هشتاد و چهار در برابر در بزرگ زندان اوین شرکت کنند.
کانون نويسندگان ایران - ٢٢/٠٣/٨٤ [منبع]
دکتــر نـاصــر زرافشـان در مرداد ماه 1381 به اتهام افشای اسرار دولتی (قتل های سياسی - زنجيره ای)بازداشت و روانهً سياهچال ولايت فقيه گرديـد!؟

وي كه به عنوان وكيل پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي فعاليت داشته توسط دادگاه به پنج سال زندان و ‪ ۷۰‬ضربه شلاق محكوم شده است.

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
وحشت و هراس رژيم از خيزش حماسی مردم در نامهً تهديد آميز سرداران پاسدار موج می زند

متن کامل نامه‌ی فرماندهان سپاه به خاتمی

سردار پاســدار قاليباف را بهتر بشناسيم !

چه كسي است كه نداند امروز منافقين و معاندين دسته دسته به نام دانشجو به صف اين معركه مي‌پيوندند و خودي‌هاي كينه‌جو و منفعت‌ طلب كوته ‌نظر آتش‌ بيار آن شده‌اند و براي تهييج آن، از هر سخن و نوشته‌اي دريغ نمي‌كنند؟
كاسه‌ی صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي، بر خود جايز نمي‌دانيم.
بخوانید متن کامل هراس نامه را!؟ [+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home