Sunday, April 17, 2005

نمايش تکراری انتخابات!؟


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

رفــرانـــدُم آری انتخابات ايــران ويرانگر نـــــــه

تـحـــريـم بـه زبانِ تصـويـر[+] ديــدنی است
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
چــرا بايد به نمايش تکراری انتخابات نـرفت؟؟؟
يادآوری! شايــد فرامـوشمان شده باشد که:

از عاليجناب سرخپوش چه خبر؟

- نقش هاشمی رفسنجانی (عاليجناب سرخپوش) در فرسایشی شدن جنگ ایران و عراق

آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را به عهده امام می‌گذارند. در حالی كه به گفته مرحوم حاج سید احمد خمینی امام مخالف ادامه جنگ بود:

"در مقابل مسائل خرمشهر امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسئولان جنگ گفتند ما باید تا كنار شط العرب (اروند رود) برویم تا بتوانیم غرامت را از عراق بگیریم. امام اصلا با این كار موافق نبودند و می‌گفتند اگر بناست جنگ را ادامه بدهید بدانید اگر جنگ با این وضعی كه شما دارید، ادامه یابد و شما موفق نشوید دیگر جنگ تمام نشدنی است و باید این جنگ را تا نقطه خاصی ادامه بدهیم. الان كه قضیه فتح خرمشهر پیش‌آمده بهترین موقع برای پایان جنگ است."

از طرف دیگر آقای هاشمی در خاطرات سال 1360 خود می‌نویسد:
"امام خمینی با این كه مایلند جنگ زودتر تمام شود صلاح نمی‌دانند كه ما كوتاه بیاییم."

آقای هاشمی حتماً بیاد دارند كه در خاطرات روز 15/12/60 خود می‌نویسند:
"وابسته نظامی ایتالیا گفته: كشورهای نفت خیز منطقه مایلند شصت میلیارد دلار خسارت جنگ را از طرف صدام به ایران بدهند و ایران از شرط سوم كه كیفر صدام است منصرف شود."

(عالیجناب سرخپوش، عالیجنابان خاكستری، ص124)

- ضرورت پاسخگویی هاشمی رفسنجانی به مردم در دو مورد ادامه‌ی جنگ و قتل های زنجیره‌ای

عالیجناب سرخپوش باید در دو زمینه مشخص به شهروندان پاسخگو باشد.
اول: ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر كه باعث به شهادت رسیدن صدها هزار تن از بهترین فرزندان این مرزبوم شد، هزاران معلول بر جای گذاشت و میلیاردها دلار خسارت بر جای نهاد.
دوم: قتلهای زنجیره‌ای دگراندیشان و دگرباشان.

(عالیجناب سرخپوش، عالیجنابان خاكستری، ص 129)
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home