Friday, October 22, 2004

در ايران چه می گذرد؟مـن انسان ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
...............................

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافــت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

« مـيـرفـطـروس – عــلـی » [+]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

شـمشادهاي بلند پياده‌رو كمينگاهي امن براي مزاحمان خياباني

شنبه‏، 2004‏/10‏/23-خبرگزاری ايسنا

شمشادهاي هميشه سبز تزييني كناره خيابان‌ها[ی تهران]،
زمينه‌ساز برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي شده است.
ايسنا، در سطح شهر، شايد بارها شاهد بلندبودن بيش از اندازه شمشادهاي حدفاصل پياده‌رو و خيابان بوده‌ايم،
يكي از پياده‌روها در خيابان جلال آل احمد ـ از كارگر شمالي تا زير پل گيشا ـ قرار دارد،
پياده‌روهاي خيابان جلال آل احمد از كارگر شمالي تا زير پل گيشا،
مكان مناسبي براي دزدي ضبط، لاستيك و محتويات داخل ماشين‌هاي پارك شده،
كنار اين شمشادها شده است
بلندي شمشادها، اين امكان را فراهم مي‌كند كه دزدان به راحتي دور از ديد ساير افراد درب اتومبيل‌ها را باز كنند؛
[برای مشاهدهً عکس هائی از اين شمشاد ها]»»»[+]
شمشادهاي بلند روبه‌روي مركز پزشكي ورزش، مكان مناسبي را جهت خوابيدن كارتن‌خواب‌ها فراهم كرده است .
در گذر از اين محل كارتن‌هاي كثيف، سرنگ‌هاي آلوده، چند تكه لباس و پتوي كهنه را زير شمشادها خواهيد ديد.
هنوز ترتيب اثري درمورد اين كارتن‌خوابي‌ها داده نشده است.
با كارتن خوابها نمي‌توان مستقيما روبه‌رو شد،
آنها آدمهاي خطرناكي هستند و ممكن است اين جا را به آتش بكشند...


وقتی نوحه خوانی آدمکش را به سمت شهردار، مسئول ادارهً شهر تهران می کنند.
شمشادهاي هميشه سبز تزييني كناره خيابان‌ها[ی تهران]،
زمينه‌ساز برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي می شوند! پس [ شمشاد ها بايد ريشه کن شوند.]
سر سوپور تهران (شهردار) چه خوابی برای شمشادهای تهران ديده است؟
رفتگر نوحه خوان!
اين شمشاد های زيبا 26 سال است که به سلمانی نرفته اند! بايد کوتاه و مرتب شوند .
.................................
خانه از بيخ و بُن ويران است نازنين!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك- بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home