Sunday, September 05, 2004

با ما چه کرده اند؟مـن ايـرانـيـم آرمـانـم رهـائـی
از ايـن ديـن مـردم فـريب ريـائـی


..:: مــزدک ::..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش ,
اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد .
درواقع , تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه ابتداء خصلت خـشـن ,
تــنـد ، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنرا بشناسيم

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـا مـا چــه کـــرده انــد؟قم مقدسه
قهرمان تجاوزجنسی در ايران
استان قم با ميانگين بيش از ۱۷۴ مورد جرائم جنسى در هر صد هزار نفر جمعيت،
بالاترين ميانگين جرائم جنسى را در ايران دارد
در هر صد هزار نفر جمعيت اين دو استان خراسان و مازندران
بطور متوسط ۱۳۰ مورد جرم جنسى رخ مى دهد كه
اين درصد در زبان ارقام به ترتيب ۶ هزار ۸۰۰ مورد براى خراسان
و بيش از دو هزار و ۷۰۰ مورد براى استان مازندران است.
"""""""""""""""""""""""""""""
جمعه ۱۳ شهريور ۱۳۸۳ - September 3, 2004 - نيمروز
«كميسيون مرگ»
حكم تشكيل كميسيون مرگ با وساطت رهبران سه قوه يعنى خامنه اى رئيس جمهور وقت
و رفسنجانى رئيس مجلس و موسوى اردبيلى رئيس شوراى عالى قضائى
در كنار احمد خمينى به فرمان خمينى فراهم آمد.
كميسيونى متشكل از:
۱ ـ آيت الله مرتضى اشراقى در سمت دادستانى مركز و سر پرست هيأت.
۲ ـ حجت الا سلام حاج جعفر نيرى، رئيس دادگاههاى انقلاب اسلامى مركز
مستقر دراوين در مقام قاضى شرع.
۳ ـ محمد على مبشرى حاكم شرع زندان اوين و رئيس شعبه دو دادگاه
۴ ـ ابراهيم رئيسى در سمت معاونت دادستانى.
۵ ـ احمد پور محمدى در سمت نماينده وزارت اطلاعات در اوين.
۶ ـ حاجى ناصريان در مقام داديار زندانهاى گوهر دشت و قزلحصار.
۷ ـ حاج داود لشگرى مسئول زندان گوهر دشت.
۸ ـ على فلاحيان قائم مقام وزير اطلاعات.
۹ ـ مجتبى حلوائى از افراد اصلى اجراى اعدام هاى ۶۷.
۱۰ ـ اسماعيل شوشترى رئيس سازمان زندان ها در مقطع اعدام ۶۷.
۱۱ ـ حسين مرتضوى رئيس زندان اوين در مقطع قتل عام ۶۷.
۱۲ ـ محمدى رى شهرى وزير اطلاعات وقت.
مير حسين موسوى!
كانديداى رياست جمهورى و نخست وزيرِ وقت ِ جمهورى اسلامى
در دورانِ قتلعام ِ زندانيان ِ سياسى در تابستان ِ ۶۷
""""""""""""""""""""""""""""""""
زنان ايران حكومت را از رو برده اند
خبرگزارى آلمان طى گزارشى درباره وضعيت پوشش زنان در ايران به نقل از خبرنگارش در تهران نوشت:
«شايد يك روز، حكومت ايران بر شيطان بزرگ پيروز شود ولى اين نظام نمى تواند مقرر كند
كه زنان ايرانى چه بايد بپوشند»
اين خبرگزارى افزود:
«اكنون مد و نحوه لباس پوشيدن زنان آنچنان بر نظام ايران فشار آورده كه
بنظر مى رسد كارى از دست دولت ساخته نيست.
در شهرهاى ايران، زنان ودختران طالب مد، با مانتوهاى كوتاه و تنگ در خيابانها گردش مى كنند و علاوه بر زنان، مردان جوان نيز به طور فزاينده اى به مدهاى غربى گرايش پيدا كرده اند».
""""""""""""""""""""""""""""""
سرمايه گذارى بنياد مستضعفان در آفريقا
بنياد جانبازان و مستضعفان درصدد سرمايه گذارى در آفريقاى جنوبى است.
""""""""""""""""""""""""""""""
نايب رئيس ترياكى
عباس كاكاوند عضو مستعفى هيأت تحريريه رسالت در نامه اى براى غلامعلى حداد عادل
رئيس مجلس از او خواسته است كه فكرى در مورد ترياكى بودن محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس بكند وگرنه «دود» آن بيش از همه به چشم مردم مى رود!
"""""""""""""""""""""""""""""""بـابـا مـزدک مـيـگـه : " صـبـح مـعـلـوم مـيـشـه کـُـت تـن کـيـه ؟ "

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را
( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home