Sunday, December 06, 2009

جمهـوری اســلامی خـواهـان


چارچوب نظام [رژيـم اشغالگر] نه تاکتیک است نه استراتژی

فرید راستگو


جمهوری اسلامی خواهان با این بیانات که شعار «تند» ندهید، قصد دارند جنبه مثبت جنبش آزادیخواهانه مردم را که همانا کثرت گرائی آنست نابود سازند و آنرا مبدل به تک گرایشی و تک صدائی یعنی همان وحدت کلمه خمینی کنند تا در آینده با طرح شعاری همچون شعار "حزب فقط حزب الله / رهبر فقط روح الله"، صدای دیگران را در گلو خفه کنند... باید در مقابل نظراتی که خواهان تک صدائی کردن و به انحصار درآوردن جنبش آزادیخواهانه مردم هستند ایستاد زیرا فردا را امروز می سازیم ...


• آدم خوری و آدم کشی با نطفه نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] ولایت فقیه بسته شده است و اگر امروز حکومتگران جنبش مردم را سرکوب می کنند و با دستگیرشدگان در زندان بدترین و غیرانسانی ترین رفتار را انجام می دهند بخاطر طرح شعار تند یا کند از طرف تظاهرکنندگان نیست بلکه سرکوب، شکنجه و اعدام تنها وسیله حفظ نظام [رژيـم اشغالگر] جمهوری اسلامی در مقابل آرام ترین و مسالمت آمیزترین اعتراضات حق طلبانه مردم است.

• شعارها و برنامه های مطرح شده از طرف مدعیان رهبری جنبش [موسوی، کروبی، خاتمی] هدفمند نیست و چگونگی ساماندهی آینده جامعه و کشور را روشن نمی کند، زیرا مردم بدنبال احقاق حقوق خویش هستند و می خواهند بدانند سرنوشتشان چه می شود.

• وقتی هدف جنبش [سبـز موسوی و شرکا] رساندن مردم به حقوق شان نیست، دلیلی ندارد آنان جان و زندگی خود را نابود کنند که احمدی نژاد برود و موسوی بیآید.


• فشرده قوانین این نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] در قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی شده است، که بر فراز آن نه حقوق بشر که حقوق ولی فقیه مندرج شده است. اقدام در چارچوب قوانین نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] به معنی بیرون نرفتن از محدوده ولایت فقیه و زندانی کردن مردم در جهنمی که ولی فقیه برای مردم ساخته است .

• ترس نیست که مانع همگانی شدن جنبش مردم و گسترش اعتصابات در کشور می شود برعکس ابهام از آینده موجب یاس می گردد و این یاس از ترس برای جنبش آزادیخواهانه مردم خطرناک تر است.

• در فضای آلوده، مملو از گازهای متان و دی اکسید کربن و ذرات معلق و دوده سیاه [رژيـم اشغالگر اسلامی] کسی قادر به نفس کشیدن نخواهد بود، آن نفسی را که مردم می کشند در واقع مرگ تدریجی است و آنانی که بدنی حساس و ذهنی خلاق دارند در هوای آلوده یا مسموم می شوند و یا به انواع سرطان های کشنده مبتلا می شوند.


جنبش سبز یک هدف دارد و آن جابجائی احمدی نژاد با موسوی یا کروبی است!؟
• عزت الله سحابی [رئیس شورای فعالان ملی - مذهبی] و جمهوری اسلامی خواهان، از شعارهای ۱٣ آبان ناراحت شده اند و می گوينــد: «برخی اتفاقات که در روز ۱۳ آبان افتاد به معنای ساختارشکنی بود، در حالی که در بیانیه‌های خاتمی، موسوی و کروبی سخنی از براندازی و ساختارشکنی نیامده است و اگر قرار باشد ساختارشکنی جزو برنامه‌های جنبش سبز نباشد که نیست باید مقامات قانونی کشور به رسمیت شناخته شوند».

• عطاالله مهاجرانی، در سخنرانی خود در دانشگاه واشنگتن، ابراز می دارد که: «خواست جنبش سبز اینست که انتخابات ریاست جمهوری ابطال شود و انتخابات جدید برگزار شود. این را هم بدانید که ما به دنبال جدائی دین از حکومت که هیچ، به دنبال برقراری دمکراسی هم نیستیم چون دمکراسی در کشوری مثل کشور ما فعلاً - حتی به روزگاران – قابل برقراری نیست».


• عطاالله مهاجرانی و شرکا، به مردم می گویند: بیائید در خیابان کشته شوید و در زندان ها مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار بگیرید تا دوباره ما به قدرت برسیم و اصلاً هم انتظار نداشته باشید حاکمیت از آن شما باشد زیرا دمکراسی در کشوری مثل ایران با وجود امثال من فعلاً فعلاً ها قابل اجرا نیست و بنا براین نباید شعارهای تند داد و ساختار شکنی کنید.

• عزت الله سحابی، می گويــد: "اگر قرار باشد ساختارشکنی جزو برنامه های جنبش سبز نباشد که نیست باید مقامات قانونی کشور به رسمیت شناخته شوند".
دیگر نمی شود از این روشن تر به ملت ستمدیده ایران گفت و فهماند شما هیچ هستید و حفظ نظام همه چیز. این یعنی نادیده گرفتن منافع اساسی آحاد ملت و فدا کردن آن در مقابل منافع نظامی [بخوان: رژيـمی] که سی سال است ایران را غصب [بخوان: اشغال] کرده است و ایرانیان را در کلیه امور به سیه روزی و تباهی کشانده است و هم اکنون با سیاست های نابخردانه خود در سطح بین المللی کشورمان را در خطر تجزیه و حمله بیگانگان قرار داده است.


• جمهوری اسلامی خواهان، بعد از ٣۰ سال دفاع از این نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] باید بگویند برای مردم ایران چه کرده اند؟ آیا مشکلی از هزاران مشکل مردم ایران را مثل بی عدالتی سیاسی و اجتماعی، مشکل نبود آزادی ها، مشکل نابرابری حقوقی انسان ها و مشکل فساد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را حل کرده اند؟
همین نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] ولایت فقیه عامل فقر، بدبختی، عقب ماندگی، فحشاء، فساد و تبعیض های جنسیتی، دینی و فردی است که شما می خواهید جنبش آزادیخواهانه مردم را فدای آن سازید.

آنانی که سعی می کنند جنبش آزادیخواهانه مردم را در چارچوب نظام [بخوان؛ رژيـم اشغالگر] محدود و محبوس سازند هدفی جز تعطیلی آنرا ندارند.

ادامـــــــه[+]
Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home