Tuesday, February 22, 2005

وبلاگ نویسان ایرانی، زنـــــدانـــی را آزاد کنید

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وبلاگ نویسان ایرانی، زنـــــدانـــی را آزاد کنید
. آرش سيگارچی روزنامه نگار و نويسنده وبلاگ پنجره التهاب و مجتبی سميع نژاد نویسنده وبلاگ من نه منم.[+]
.............................
آرش سيگارچي به 14 سال حبس محكوم شد!؟
.............................
زندانی شدن يک وب نگار و دستگيری مجدد يک وبلاگ نويس[+]
.............................

وبلاگ نويسان جهان در حمايت از دو وبلاگ نويس زندانی ايرانی
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
عکس روز
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
شب شام غريبان در ميدان محسنی، ميعاد گاه جوانان تهرانی
جنگ در خيابانِ محسنی(ميدان)در شب عاشورا(شام غريبان) از طرف نيروهای بسيجی و حزب الله.
آنها شعار ماشاالله حزب الله سر ميدادند و وقتی از بغلِ جـمـعتی از مردم رد می شدند ميگفتند بياييد حالی به اينا بديم. بعد با چوبهای بزرگ مثل شيروانی دنبالِ ملت ميکردند و آنها را ميزدند.[گزارش خوانندگان پيک ايران] 22 فوريه 2005
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×


×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home