Wednesday, September 08, 2004

چی بگم؟ آشنائی با پندارهائی انسانی!مـن ايـرانـيـم آرمـانـم رهـائـی
از ايـن ديـن مـردم فـريب ريـائـی


..::: مــزدک :::..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""""""""""""""""

هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش ,
اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد .
درواقع , تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه ابتداء خصلت خـشـن ,
تــنـد ، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنرا بشناسيم

« میرفطروس علی »
'''''''''''''''''''''''''''''''''

آشنائی با پندارهای انسانی


: پرسـه های شبانه در کوچه پس کوچه های وبـــــکده
اولین وبخونه ای که سر میزنم سایت آقای
« مــیـرفـطــروس »
گرامی است
از او بسیار میتوان آموخت
«»«»«»«»«»«»«»«
اومدم بیرون و رفتم دنبال

« کتابـخانه مـجـيد زُهــری »

_ بايد بگم دستتـُون درد نکنه آشنای نادیده ؛ دم شما گرم ؛
چه بی ادعا تلاش ميکنی ؛ سپاس
گزيده‌ای از ديدگاه‌ها و نقدهای
« مـجـيـد زُهـری »

«»«»«»«»«»«»
از کتابخونه زدم بيرون رفتم به دیدن وبخونة « َافـشــا »
یکی از سایتهائی که باید سر زد.
با امید به داشتن یک زندگی انسانی - خسته نباشی.
اگر کسی حقیقتی را نداند، نادان است ؛
اما اگر کسی بداند و دانایی خود را انکار کند جنایتکار است
با این هشدار شما را بدرقه میکنه
«»«»«»«»«»«»«»«»
مجموعه ای از کتابهای پژوهشی در مورد اسلام و مذاهب انشعابی از آن را
میتوانید در کتابخانه
« کاوه آهــنـگر »
پیدا کنید.


بـابـا مـــزدک مــیــگـــه : " صــبـح مـعــلـوم مـیـشـه کـُــت تـن کـيــه ؟ "

''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم
تا حقيقت را
( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ،
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home